GIDSEN

Gidsen voor het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs

Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen. Publicatie uit 1996 van het ministerie van Onderwijs. Schetst een algemeen beeld van de gang van zaken in het voortgezet onderwijs en informeert ouders en leerlingen over hun rechten en plichten. Met een handige trefwoordenlijst. Groot gebrek is dat het vaker gaat over de gedroomde werkelijkheid dan over de ware schoolpraktijk. Een voorbeeld: de gids schrijft dat er in de basisvorming ruim aandacht wordt besteed aan de samenhang tussen de verschillende vakken. Dat is een ideaal, maar uit onderzoek blijkt dit eerder uitzondering dan regel. Niettemin is de lijst met vragen achterin een handige steun in de rug bij het bepalen van de schoolkeuze. Gratis te verkrijgen via de basisschool of aan te vragen bij het ministerie van Onderwijs, (079) 3 23 23 20.

Kiezen na de basisschool

Een belangrijke stap naar de toekomst. Publicatie van de onderwijsbegeleidingsdienst ABC in opdracht van de gemeente Amsterdam. Bruikbaar overzicht voor ouders in het hele land, plus voor plaatselijk gebruik een lijst met de 74 Amsterdamse middelbare scholen. Met tevens een lijst van scholen die hun bovenbouw van Havo en VWO wegens leerlingentekort op 1 augustus '96 hebben gesloten. De gids bevat een checklist met vragen die ouders en kinderen kunnen stellen bij open dagen van scholen. De toon die de auteurs aanslaan, is soms kinderlijk. Bijvoorbeeld als ze het onderscheid tussen de verschillende schooltypen uitleggen. 'Net als op de Mavo leren ze op de Havo vooral uit boeken.' Gratis te bestellen via ABC, (020) 6 18 76 16.

Hoe kies ik een school voor voortgezet onderwijs?

Uitgave in de reeks voortgezet openbaar onderwijs (nr. 37). Anders dan de titel aangeeft, komt in de brochure louter het openbaar voortgezet onderwijs aan de orde, terwijl het gros van de middelbare scholieren (circa 80 procent) een bijzondere school bezoekt. Zelfs onder het kopje Identiteit van de school wordt geen van de andere richtingen genoemd. De vragenlijst achterin is bruikbaar, al gaat een enkel punt mank aan typisch onderwijsjargon. Te bestellen à 15 gulden bij de Vereniging Openbaar Onderwijs, (036) 5 33 15 00

Waarden en normen in het christelijk onderwijs

Schoolkeuzemotieven van ouders voor een christelijke school in het voortgezet onderwijs. Uitgave uit 1993 van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, geschreven door J. Hattink. Niet meer te koop, nog wel te leen in de bibliotheek. Beschrijving van onderzoek onder 1.200 ouders met kinderen in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs. Deze gezinnen ontvingen een lijst met vragen over de rol van de school in de ontwikkeling van de normen en waarden van het kind en het belang van christelijk onderwijs. De gedetailleerde tabellen en lijsten met opsommingen van redenen, verwachtingen en verschillen die de ouders aangaven, komen telkens op hetzelfde neer. De conclusie dat er tegenwoordig meer wordt gekeken naar maatschappelijke waarden dan naar religieuze tekent zich al af op de eerste pagina en dat maakt het onderzoek langdradig om te lezen. Veertig pagina's.

Ouders en schoolkeuze

Rapport uit 1995 over de belemmeringen die ouders ervaren bij de schoolkeuze, uitgegeven door het Instituut Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen. Auteur: mr. M. Laemers. Verslag van een onderzoek onder ouders naar de kennis en opvattingen over schoolkeuzevrijheid en in hoeverre deze kennis de omvang van de keuze bepaalt. 81 Pagina's. Te bestellen voor twintig gulden bij het ITS, (024) 3 65 35 00.