Geweld op de ringweg

VOETBAL, zo zegt men wel, vormt een combinatie van twee kwalen in de samenleving: vandalisme onderbroken door commissievergaderingen. Terwijl de autoriteiten nog druk bezig zijn de vorige oorlog te winnen, hebben de vandalen het strijdterrein verplaatst. Het afgelopen weekeinde troffen twee rivaliserende supportersgroepen elkaar op de ringweg buiten Amsterdam om er ongehinderd door afleiding op het speelveld op los te kunnen slaan. Uitnodiging via de fax of Internet.

Voetbalvandalisme staat vaak los van voetbal, waarschuwde een onderzoeker enkele jaren geleden al op de opiniepagina. De verklaring moet primair worden gezocht in de instelling van de relschoppers zelf, die vooral op zoek zijn naar een goede gelegenheid om tot geweld over te gaan. De jongste draai is “een zekere mate van organisatie”, zoals het Centraal informatiepunt van de politie signaleert in zijn jongste rapport, waarbij supporters doelbewust ordeverstoringen en confrontaties plannen.

TEGEN GEWELD buiten de stadions valt weinig te beginnen met het vertrouwde recept van club cards, videocontrole en zonodig een stadionverbod. Knokken op de ringweg is zonder meer een politiezaak. Maar de voetbalorganisaties moeten daar nu niet alles op afschuiven, zoals een bekende reflex is. Zij blijven als eerste verantwoordelijk voor het contact met het supportersvolk en de entourage in de stadions, die nog steeds agressieverhogend kan werken, net als het supportersvervoer.

Doorbreken van de anonimiteit waarin het vandalisme gedijt, is een eerste opgave. Maar niet voor de BVD, zoals het Kamerlid Rijpstra (VVD) heeft voorgesteld. Het is van principieel belang de taakverdeling te bewaken tussen de criminele inlichtingendiensten van de politie en het meer politiek getinte inlichtingenwerk van de staatsveiligheidsdienst. Deze heeft alleen boodschap - ook zonder vechten op de ringweg - aan extremistische groepjes die eventueel in de supporterswereld proberen te stoken.

Het effectbejag van de suggestie van Rijpstra speelt de vandalen alleen maar in de kaart. Want aandacht van de BVD betekent pas goed dat ze het hebben gemaakt.