Geneesmiddelen (2)

Kan het nu een keer uit zijn met dat eeuwige moddersmijten naar de zogenaamde 'alternatieve geneeswijzen'? Deze geneeswijzen zijn namelijk niet alternatief, maar voor het grootste deel uit eeuwenlange ervaring door en voor mensen opgebouwd.

Niet met deze geneeswijzen is iets mis, maar met de Nederlandse Wet en met de 'reguliere medische wetenschap', die een overtuigend bewijs van effectiviteit en onschadelijkheid van een geneesmiddel eist, respectievelijk meent te kunnen leveren, middels iets zo volslagen onwetenschappelijks als de dierproef.

Zoals algemeen bekend is de uitkomst van de dierproef maar zeer ten dele van voorspellende waarde voor de mens. (Vergelijk bijvoorbeeld het Softenondrama: een middel dat volledig veilig leek na tal van dierproeven, bleek uiteindelijk mismakend bij de mens.)

Alleen al hierdoor strepen de steeds weer aangevoerde eisen uit regulier medische hoek tot 'wetenschappelijke fundering', 'sluitende bewijzen' en 'aantoonbare effectiviteit' zichzelf weg.

De arrogantie van vooral heer Van der Zon (Brieven, 15 februari), die uit hoofde van zijn professie als sportconsulent (?) meent de hele alternatieve sector te kunnen afdoen als 'kwakzalverij', vind ik derhalve even misplaatst als irritant.

    • Drs. A. van Beek