Fel protest tegen bouw van tweede luchthaven

DEN HAAG, 20 FEBR. De milieubeweging is vandaag een massaal offensief gestart tegen de uitbreiding van de luchthavencapaciteit in Nederland. Elf natuur-, milieu- en bewonersorganisaties stellen onder het motto 'één Schiphol is méér dan genoeg!' de geplande tweede luchthaven in Nederland een “grote bedreiging” is voor de toekomst van Nederland.

Het kabinet presenteert binnenkort een 'Perspectievennota', die een 'nut-en noodzaakdiscussie' inluidt over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Het kabinet wil voor deze discussie vier maanden uittrekken. De elf organisaties, waaronder Milieudefensie, Natuur en Milieu, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging, vinden dat deze discussie minstens een jaar moet duren. “De manier waarop wij in de 21ste eeuw wonen in Nederland staat op het spel”, aldus W. Duyvendak van Milieudefensie vanmorgen. Als mogelijke locaties voor een tweede luchthaven zijn al eerder een eiland op zee, de Markerwaard en Flevoland genoemd.

De milieubeweging is ervan overtuigd dat ze de strijd tegen de komst van een tweede luchthaven zal winnen. De maatschappelijke weerstand tegen de groei van het luchtverkeer neemt volgens haar toe. Bovendien zal volgens de milieu-organisaties bij overheid twijfel ontstaan of een investering van dertig tot vijftig miljard gulden in een luchthaven wel gerechtvaardigd is gezien de economische risico's. De organisaties verwachten dat de bijdrage van het vliegverkeer aan het broeikaseffect zal groeien van 12 tot 35 procent.