EXTRA'S

Onderscheid telt in de slag om de kostbare leerling. Verscheidene middelbare scholen profileren zich daarom met allerhande extra's. Een kleine greep.

Topsport

Tien middelbare scholen hebben een speciaal programma voor leerlingen die de school willen combineren met topsport-ambities. Ze volgen een aangepast lesrooster, worden soms vrijgesteld van een vak, krijgen extra begeleiding en soms privéles van de school. Inlichtingen: Stichting LOOT, J.G.Visscher, (070) 3 63 34 39.

Dans en muziek

Op twee middelbare scholen kunnen leerlingen hun schoolopleiding combineren met een dans- en/of muziekopleiding Ze krijgen hierin extra lessen, volgen een aangepast lesrooster en worden extra begeleid.

Het project beoogt leerlingen voor te bereiden op een hogeschoolopleiding. Ze staan los van de speciale scholen die zijn verbonden aan conservatoria en de Nationale Balletacademie. Inlichtingen: Stichting LOOK, A. van den Berk, (040) 2 11 60 90.

Bijzondere examenvakken

Verschillende middelbare scholen bieden, in de vrije ruimte van het lesprogramma, een niet wettelijk voorgeschreven examenvak aan. Vaak kunnen kinderen hiervoor al kiezen in de eerste of tweede klas. Het gaat om de vakken Spaans (alle schooltypen), Russisch (Havo en VWO), Turks (VBO en Mavo), Arabisch (VBO en Mavo), filosofie (VWO), muziek (Havo en VWO) en dans (Mavo). De Informatie Beheer Groep in Groningen, die onder meer schoolgeld int en studiebeurzen uitkeert, kan verwijzen naar scholen die deze vakken aanbieden. (050) 5 99 99 99.

Theorieles auto/bromfiets

Rijschoolhouders geven na schooltijd, tegen vergoeding, op middelbare scholen verkeersles. Het doel is leerlingen sneller te laten slagen voor het theoriegedeelte van het rij-examen. Het gaat om lokale initiatieven; een landelijk overzicht ontbreekt. Zo verzorgt rijschoolhouder F. Maurer uit Nieuwegein zes theorielessen van twee uur op middelbare scholen in Utrecht en Nieuwegein. “Normaal vragen we zestig gulden,maar scholieren krijgen tien procent korting.”

Taallessen voor nieuwkomers

Tweederde van de middelbare scholen met allochtone leerlingen geeft aparte lessen Nederlands, binnen en buiten schooltijd, aldus de Onderwijsinspectie. Informatie bij de scholen zelf.

Faalangst

Enkele scholen organiseren voor brugklassers 'faalangst-reductietrainingen', onder meer met yoga-oefeningen voordat de schooldag begint. Ook krijgen deze leelingen vaak extra hulp van remedial teachers. Informatie bij de scholen zelf.

Dyslexie

Op sommige scholen worden brugklassers tijdens de studieles getest op woordblindheid. Mocht er sprake zijn van dyslexie, dan krijgen leerlingen extra tijd bij proefwerken en schriftelijke overhoringen. Ook krijgen ze hulp van een remedial teacher. Informatie bij de scholen. Algemene informatie bij Balans, vereniging voor gedrags-en leerpoblemen in Bilthoven, (030) 2 29 22 04.

Hoogbegaafden

Vijftig middelbare scholen hebben een apart project voor 'hoogbegaafde leerlingen'. Het Platform Hoogbegaafden onderscheidt daaronder vier stromingen. 1. Scholen die extra lesstof in de klas aanbieden. 2. Scholen die leerlingen een verkort lesprogramma aanbieden en hen daarnaast onder begeleiding elders een stage laten lopen. 3. Scholen die een verkort lesprogramma bieden en leerlingen zelf laten kiezen hoe ze de vrijgekomen lestijd opvullen. 4. Scholen die werken met een 'VWO-plus', een aparte klas voor slimme leerlingen. Informatie: Platform Hoogbegaafden, J.D. Wicherts, (033) 4 53 43 43.

Tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Op veertien middelbare scholen door het hele land worden leerlingen op VWO en soms op het Havo 'ondergedompeld' in de Engelse taal. Zij krijgen vanaf de brugklas extra uren Engels en de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, drama, en economie worden in het Engels onderwezen. Dat doen de scholen, schrijven ze, met het oog op het Verenigd Europa waarin Engels de belangrijkste voertaal zal zijn. Informatie: H. Wijnbeek, (070) 5 11 04 00.

International school

Acht middelbare scholen in Nederland hebben een afdeling die door de minister van Onderwijs is erkend als internationaal georiënteerde school. De voertaal is Engels en de afdelingen kennen leerplannen die sterk afwijken van het Nederlandse systeem. Toelating is aan strenge regels gebonden. De scholen bereiden hun leerlingen voor op het diploma International Baccalaureate dat in zeventig landen geldt als officieel erkend toelatingsbewijs voor universitair onderwijs. Informatie: H.L.F. 's-Gravesande, (070) 3 53 26 59.

Internationale uitwisselingen

Middelbare scholen doen mee aan internationale uitwisseling van schoolklassen in het kader van de taalbevordering. De scholen hebben meestal een zusterschool in een land van de Europese Unie, in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Informatie: Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs, J. Brouwer, (072) 5 11 85 02.

Verlengde schooldag

Net als basisscholen bieden ook enkele middelbare scholen na schooltijd een uitvoerig programma aan. Soms zijn ze bedoeld om langzame scholieren bij te spijkeren (extra computerles, een huiswerkcursus), vaker nog gaat het erom kinderen van de straat te houden met een videoclub, een tennisclub of een hiphopclub. Informatie bij de scholen zelf. Algemene inlichtingen bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, (030) 2 30 63 11.