Een pragmatisch communist

Biografie Deng Xiaoping

22 augustus 1904. Xiaoping wordt geboren als zoon van de grootgrondbezitter Deng in de boerenprovincie Sichuan.

1920. Deng gaat als werkstudent naar een soort Mulo-school in het Franse Bayeux.

1922. Deng wordt lid van de Chinese Communistische Jeugdliga in Parijs. Hij verruilt de school voor de fabriek.

1926. Studie in Moskou. Keert in hetzelfde jaar terug naar China.

1927. Na de breuk tussen de communisten en de nationalisten van de Kwomintang en het uitbreken van de burgeroorlog tussen de twee partijen wordt Deng 'politiek instructeur' in Xian.

1929. Deng verhuist naar de zuidwestelijke provincie Jiangxi, waar hij politiek commissaris in de communistische enclave van Mao Zedong wordt.

1934-35. Deng neemt met Mao Zedong deel aan de Lange Mars van Jiangxi naar Shaanxi in het noordwesten.

1945. Deng wordt gekozen tot lid van het Centraal Comité van de partij.

1949. Het jaar van de communistische overwinning: Deng wordt partijsecretaris voor de zuidwestelijke provincies van China.

1952. Hij wordt vice-premier en twee jaar later tevens secretaris-generaal van het Centrale Partijcomité en lid van het politburo.

1958. Deng steunt Mao's economische plan 'De Grote Sprong Voorwaarts', die op een ramp uitloopt; ten minste 20 miljoen mensen verhongeren.

1966. Begin van de Culturele Revolutie. Deng wordt weggezuiverd en opgesloten. Na twee jaar volgt deportatie naar Jiangxi waar hij in een fabriek moet werken.

1973. Deng mag na een 'schuldbelijdenis' weer vice-premier onder Zhou Enlai worden.

Januari 1976. Zhou Enlai sterft. Deng wordt door de ultra-linkse vleugel van de partij andermaal weggezuiverd.

September 1976. Dood van Mao Zedong. De Bende van Vier rondom Mao's weduwe Jiang Ching komt ten val.

Juli 1977. Deng keert terug in zijn functie van vice-premier.

Eind 1978. Deng komt naar voren als de toonaangevende leider; hij laat de hoogste ambten echter over aan zijn adjudanten.

1982. Deng geeft het vice-premierschap op en blijft alleen nog voorzitter van de Centrale Militaire Commissie. c3 juni 1989. In opdracht van Deng onderdrukt het Chinese leger met veel geweld de democratische studentenbeweging.

November 1989. Hij geeft ook het voorzitterschap van de Centrale Militaire Commissie op.

Begin 1992. Met een opzichtige reis door het zuiden geeft Deng nog een keer een impuls aan de 'socialistische markteconomie'.

9 februari 1994. Deng treedt voor het laatst in de openbaarheid in Shanghai.

19 februari 1997. De staatstelevisie meldt het overlijden van Deng na een ziekbed van jaren.