Duitse centrale bank: deelname EMU in gevaar

BONN, 20 FEBR. De Duitse centrale bank ziet de deelname van Duitsland aan de Europese monetaire unie in gevaar komen. De hoge werkloosheid en de zwakke economische situatie maken het voor Duitsland steeds moeilijker aan de voorwaarden te voldoen die zijn vastgesteld voor toetreding tot de monetaire unie.

Dat blijkt uit het jongste maandverslag van de Bundesbank. De bank roept daarom de regering, deelstaten en gemeenten op tot strenge begrotingsdiscipline. Er mogen geen extra financiële uitgaven worden gedaan, aldus de bank. De sociaal-democratische oppositie zei gisteren rekening te houden met tien miljard mark aan tegenvallers.

In Bonn wordt in kringen van de coalitiepartijen CSU en FDP gespeculeerd over een nieuwe bezuinigingsronde. De voorzitter van de werkgeversorganisatie BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), Hans-Olaf Henkel, zei gisteren dat Duitsland er alles aan moet doen om het begrotingstekort terug te dringen van 3,9 procent (vorig jaar) naar de voorgenomen 2,9 procent dit jaar.

Voor toelating tot de EMU mag het tekort de 3 procent niet overschrijden. De regering heeft nog speelruimte en kan nieuwe bezuinigingsmaatregelen afkondigen, aldus de werkgeversvoorzitter.

Vooral de hoge werkloosheid levert volgens de Bundesbank extra risico's op voor de begroting. De regering gaat voor dit jaar uit van een werkloosheid van 3,9 miljoen. Vorige maand werd echter bekend dat de werkloosheid in januari met ruim 500.000 is gestegen tot 4,7 miljoen. De regering heeft haar prognose inmiddels bijgesteld en houdt nu rekening met 4,1 miljoen werklozen in heel 1997, 200.000 meer dan was voorzien. Minister Günter Rexrodt verwacht halverwege het jaar een daling van de werkloosheid.

De Bundesbank voorziet dit jaar echter geen bijzondere impuls voor de conjunctuur, zo staat in het maandbericht. Het economisch instituut DIW (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung) uit Berlijn ziet de economische groei dit jaar zelfs een kwart procent dalen. Particulieren geven te weinig uit en het instituut ziet ook de binnenlandse investeringen niet aantrekken. Het DIW verwacht dat de werkloosheid dit jaar derhalve op 4,5 miljoen zal uitkomen.

Elke 100.000 werklozen extra kosten de staat ongeveer drie miljard mark extra, aan uitkeringen en aan verminderde belastinginkomsten.

De president van de Bundesbank, Hans Tietmeyer, is teleurgesteld over de begrotingspolitiek van de regering. De bank kritiseert de besluiteloosheid van het kabinet over de hervorming van het belastingstelsel en de sociale zekerheid. Hervormingen kunnen ondernemingen ertoe verleiden meer in eigen land te investeren, maar dan moeten ze wel snel worden doorgevoerd, aldus de bankpresident.

De meeste Duitse topondernemers gaan er vooralsnog van uit dat Duitsland aan de voor toetreding tot de EMU gestelde criteria zal voldoen.

    • Michèle de Waard