De Basisschool

Op ruim vijfduizend basisscholen in Nederland is deze week de jaarlijkse CITO-toets gemaakt. Het voortgezet onderwijs lonkt. Het seizoen van de open dagen, wervende schoolgidsen en reclamecampagnes is geopend.

Toelichting:

Dit is de verwachte schoolcarriere van de huidige leerlingen uit groep 8, gebaseerd op ramingen van het ministerie van Onderwijs. Van de circa 180.000 leerlingen die dit jaar de basischool verlaten, zullen er 152.00 naar het eerste jaar van VBO/MAVO/HAVO/VWO gaan.

De overigen blijven zitten of gaan naar een ander schooltype. In 1998 maken 151.000 leerlingen de overgang naar het tweede jaar; 7.700 blijven naar verwachting zitten en 1.200 gaan naar het individueel onderwijs. Deze getallen zijn inclusief de leerlingen die een jaar eerder in het brugjaar bleven zitten en pas in 1998 overgaan.

In statistieken van het ministerie worden de leerlingen pas na het derde jaar uitgesplitst naar de schooltypen VBO, MAVO, HAVO en VWO. Uiteindelijk zullen de snelste leerlingen die nu groep 8 verlaten in 2003 op de universiteit terechtkomen.

Inclusief de trage leerlingen uit eerdere geboorte jarenkomen er dat jaar 17.000 leerlingen in het WO terecht. De schoolcarriere voor zittenblijvers en leerlingen die op kleinere schooltypen als het agrarisch onderwijs en het speciale onderwijs terechtkomen is niet uitgesplitst.

IVBO Individueel Voorbereidend Beroepsonderwijs

LAS Lagere Agrarisch Onderwijs

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

VBO Voorbereidend Beroepsonderwijs

MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

VO Voortgezet Onderwijs

LLW Leerlingwezen

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs

KMBO Verkort MBO

HBO Hoger Beroepsonderwijs

WO Wetenschappelijk Onderwijs