Conservatieve ministers 'verspreken' zich over EMU

LONDEN, 20 FEBR. Meedoen van Groot-Brittannië in een Europese munt per 1 januari 1999 is opnieuw onwaarschijnlijker geworden, al maakt het Verenigd Koninkrijk meer kans om aan de economische criteria voor deelneming te voldoen dan Duitsland.

Britse bewindslieden spraken elkaar gisteren tot drie keer toe tegen over het regeringsstandpunt ten aanzien van een monetaire unie, daarmee opnieuw de grote verdeeldheid binnen het kabinet demonstrerend.

Minister van Buitenlandse zaken Malcolm Rifkind zorgde gisteren voor deining door in een radio-interview te verklaren dat het kabinet “vijandig” staat tegenover een Europese munt. Dit is in strijd met het officiële regeringsstandpunt dat meedoen weliswaar “onwaarschijnlijk” noemt maar alle opties openlaat.

Minister van Financiën Kenneth Clarke haastte zich dan ook te verklaren dat zijn collega zich “versproken” had. Maar dat werd nog geen anderhalf uur later door Rifkind ontkend, en een verklaring van premier Major leek hem te steunen.

Eurosceptici binnen de Conservatieve partij reageerden juichend op wat zij uitlegden als een verdere stap naar volledige uitsluiting van Britse deelneming in een monetaire munt.

Tijdens een onderhoud in Washington met de Amerikaanse minister van Financiën, Robert Rubin, noemde Labours woordvoerder voor financiën, Gordon Brown, vanmorgen vijf criteria waarop een eventuele Labourregering deelneming in een Europese munt zal beoordelen. Daarbij gaat het om het effect op werkgelegenheid en investeringen, om de gevolgen voor de Britse financiële dienstensector en om de flexibiliteit van de Europese munt. Ook zal worden bekeken of de deelnemers in een monetaire unie zich wel in dezelfde fase bevinden van de economische cyclus.

Zo'n toetsing sluit vrijwel uit dat Groot-Brittannië onder een Labour-regering van het begin af aan deelneemt in een Europese munt. Al wenste Brown de mogelijkheid niet helemaal uit te sluiten, “als aan de economische voorwaarden voldaan is”.

Maar hij gaf toe dat er “op dit moment grote belemmeringen bestaan”. Over het lidmaatschap van de monetaire unie zei Brown dat hij de voorkeur aan kwaliteit boven snelheid geeft.

Dit Labour-standpunt onderscheidt zich nauwelijks van de Conservatieve stellingname. Waarin Labour wel van de Tories verschilt hield Brown zijn gehoor van Amerikaanse ondernemers voor, is dat de partij “zich ondubbelzinnig aan het lidmaatschap van de Europese Unie voelt gebonden”. Terwijl de Conservatieven niets liever willen dan zich distantiëren van het continent.

    • Dick Wittenberg