ACHT TIPS

Schoolgidsen en folders verhullen veel en scholen laten zich op open dagen van hun beste zijde zien. Acht tips voor schoolkeuze die niet in de boekjes staan:

1. Neem zomaar een kijkje op het schoolplein tijdens een pauze. Hoe gaan leerlingen met elkaar om? Is er sprake van groepsvorming naar etnische herkomst? Voeren leraren en leerlingen ook buiten de lessen onderlinge gesprekken, of passeren zij elkaar zonder op- of omkijken?

2. Bel vrijdagmiddag om drie uur met de school. Is een rector, conrector, mentor, of leerlingbegeleider dan nog bereikbaar, of krijgt u alleen de conciërge te spreken?

3. Kunnen gesprekken tussen school en ouders ook in de avonduren plaatshebben?

Of moet een werkende ouder een ATV-dag opnemen voor een gesprek met een mentor?

4. Wilt u het sociale gezicht van een school achterhalen, vraag dan of de school plek heeft voor een gehandicapte leerling. Scholen willen dan wel eens een beschaafd 'nee' verkopen. De reden? Andere ouders schrikken vaak terug voor scholen met een rolstoel in de klas.

5. Vraag de school om de notulen van de medezeggenschapsraad. Wordt er gesproken over het onderwijs, of praat men alleen maar over geld en andere bureaucratie?

6. Praat buiten de open dag om met ouders wier kinderen de school al een paar jaar bezoeken. Confronteer schoolleiders en/of docenten met hun gossip. Hoe overtuigend klinkt het weerwoord?

7. Werp een blik op het mededelingenbord. Veel lokaal- en roosterwijzigingen en zieke of afwezige docenten duiden op een haperende organisatie.

8. Vraag docenten op een open dag de weg naar een afgelegen lokaal. Krijgt u geen duidelijke aanwijzingen, dan bent u in een leerfabriek beland, wat geen aanbeveling is.