Wijers: import merkartikelen toestaan in EU

DEN HAAG, 19 FEBR. Minister Wijers (Economische Zaken) gaat in Europees verband druk uitoefenen om goedkope importen van cd's, spijkerbroeken en andere merkartikelen uit landen buiten de Europese Unie geaccepteerd te krijgen.

Dit zei Wijers gisteren tijdens een debat met de Vaste commissie voor Economische Zaken in de Tweede Kamer. Op dit moment kunnen zogeheten parallelimporten van buiten de Europese Unie (EU) op grond van in 1988 en 1992 uitgevaardigde richtlijnen worden geblokkeerd. Dit houdt in dat importeurs van bijvoorbeeld cd's en spijkerbroeken de invoer van goedkope produkten uit de VS en andere landen aanhangig kunnen maken bij de rechter.

Deze parallelimporten zullen dan op grond van wetgeving worden verboden. De Europese richtlijnen uit 1988 en 1992 zijn namelijk wettelijk vertaald in respectievelijk de Benelux merkenwet en de (Nederlandse) Wet naburige rechten. Spijkerbroeken vallen onder de eerste wet. cd's onder de tweede. Minister Wijers had afgelopen zomer op vragen uit de Tweede Kamer geantwoord dat hij niet blij is met de blokkade van goedkope importen. De Nederlandse consument betaalt hierdoor onnodig veel voor de betreffende produkten, meent hij. Dat is in strijd met een goede werking van het marktmechanisme. Deze mening wordt, zo bleek gisteren, unaniem gedeeld door de Tweede Kamer. Voorwaarde is wel dat het om produkten gaat die in niet-EU landen legaal in de handel zijn gebracht.

Wijers wil de parallelimporten van buiten de EU opnieuw op de agenda van de Europese Commissie zien te krijgen. Als breekijzer gebruikt hij daarbij de zogeheten modellenrichtlijn die de Europese Commissie wil uitvaardigen. Deze heeft betrekking op het “nieuwe uiterlijk” van gebruiksvoorwerpen zoals stoelen, speciaal ontworpen lampen, spatborden van auto's en dergelijke. Voor deze richtlijn is unanimiteit vereist omdat het Europese Parlement er een amendement op heeft aangebracht.

Wijers dreigt tegen deze richtlijn te stemmen als de parallelimporten niet opnieuw op de Europese agenda worden gezet. De Europees Commissaris voor marktwerking Monti heeft volgens Wijers nog geen toezeggingen gedaan. Wijers weet zich gesteund door de noordelijke EU-landen. De zuidelijke lidstaten daarentegen zijn fel tegenstander van goedkope importen van buiten de EU. Wijers waarschuwde de Tweede Kamer daarom voor “te hoog gespannen verwachtingen”.