'Staat mag sadomasochist straffen'

STRAATSBURG, 19 FEBR. Staten hebben het recht om sadomasochisten te straffen voor de pijn die ze aan hun partners toebrengen, zelfs als die daar mee instemmen en er genot aan beleven. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg vanmorgen bepaald.

Het Hof kwam tot zijn uitspraak naar aanleiding van een klacht van drie Britse mannen tegen de regering in Londen. De drie maakten deel uit van een groep van zestien mensen die werden opgepakt toen de politie videobanden van hun sadomasochistische praktijken in handen kreeg. De groep hield zich onder andere bezig met afranselpartijen. Ook bewerkten ze elkaars geslachtsorganen met hete was en vishaken. Volgens het dossier van het Hof leidden hun praktijken echter “niet tot permanente verwondingen en hoefde er ook geen arts bijgehaald te worden”. De groep had codewoorden waarmee de deelnemers konden aangeven dat de pijn hun te veel werd.

Volgens de drie, die inmiddels tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld, heeft de Britse regering de Conventie over de Rechten van de Mens geschonden door zich op ontoelaatbare wijze met hun privéleven te bemoeien. “Het is absurd dat de seksuele handelingen van een paar volwassenen die daar mee instemmen, buiten de wet vallen. Die zijn alleen hun zaak”, aldus de voorzitter van de burgerrechtenbeweging Liberty. De advocaten van de drie betoogden in Straatsburg dat er bovendien geen straf staat op boksen, het besnijden van jongens en tatoeage, hoewel ook die tot pijn lijden.

Het Hof legde die argumenten echter naast zich neer. “De staat heeft het recht om regels te stellen met betrekking tot het toebrengen van pijn”, aldus het vonnis. Het Hof ondersteunde daarnaast de argumentatie van de Britse regering dat “bescherming van de gezondheid en de goede zeden” voldoende reden is om zulke regels te stellen. Het Hof vond geen bewijs voor de stelling van de drie dat de Britse regering tegen hen was opgetreden omdat zij homoseksueel zijn. (AP)