Santer: Commissie maakte fouten in gekkekoeiencrisis

STRAATSBURG, 19 FEBR. De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer, heeft gisteren in het Europees Parlement erkend dat de Commissie de afgelopen jaren fouten heeft gemaakt bij de aanpak van de gekkekoeiencrisis. Santer onderstreepte opnieuw de wens van de Commissie om een onafhankelijk agentschap op te richten voor de bewaking van de kwaliteit van voedsel en ter bescherming van de volksgezondheid.

Santer kwam uitgebreid tegemoet aan de felle kritiek van het Europees Parlement op de Commissie. De overgrote meerderheid van het Parlement wil geen motie van wantrouwen tegen de Commissie steunen maar verbindt daar de voorwaarde aan dat deze een uitgebreid pakket maatregelen ten behoeve van de gezondheid van mensen en dieren neemt. Een motie daartoe werd vanmiddag aangenomen. Het Parlement aanvaardde gisteren al een rapport van de parlementaire enquêtecommissie die de gekkekoeiencrisis afgelopen halfjaar heeft onderzocht. De Eurovergadering uitte ook felle kritiek op de Britse regering en de Europese Raad van ministers.

De Europese Commissie, die gisteren met een zware delegatie van acht personen in Straatsburg was vertegenwoordigd, heeft vorige week al organisatorische maatregelen aangekondigd, waaronder de oprichting van een nieuw directoraat-generaal voor de bescherming van consumenten onder verantwoordelijkheid van commissaris Bonino. Voorafgaande aan een golf kritiek van het parlement zei Santer dat de Europese Commissie bij de Intergouvernementele Conferentie voor de herziening van het Verdrag van Maastricht een voorstel heeft ingediend dat de Europese Unie “werkelijke bevoegdheden” moet bezorgen op het gebied van de volksgezondheid. De Commissie wil dat in het nieuwe verdrag wordt vastgelegd dat het Europees Parlement bij zaken betreffende volksgezondheid medebeslissingsrecht krijgt.

Een motie van wantrouwen, waarover donderdag zal worden gestemd, is bij voorbaat kansloos. Slechts zeventig van de 626 parlementsleden steunen deze motie, waarachter de drijvende kracht de Belgische socialist Happart is. “U hebt de keuze tussen oneervol gedrag en aftreden”, voegde hij Santer toe.

Opvallend was dat een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering als voorzitter van de Europese Unie bij het debat in het Europees Parlement gisteren ontbrak. Op een vraag uit het Parlement antwoordde parlementsvoorzitter Gil-Robles dat het voorzitterschap meende dat “het niet opportuun was om vandaag aanwezig te zijn”. Het Parlement had maandag gevraagd of iemand namens het Nederlandse voorzitterschap aanwezig zou zijn. Ondanks de kritiek die het parlement heeft op het beleid van de Raad van ministers, heeft Nederland geoordeeld dat het gisteren uitsluitend ging om een zaak van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Minister Van Aartsen (Landbouw) voelde er niet voor om in Straatsburg in een beklaagdenbank te gaan zitten. De voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement, Gijs de Vries, noemde de afwezigheid van het Nederlandse voorzitterschap “onelegant” en “een onmiskenbare misser”. De socialistische Europarlementariër Hedy d'Ancona zei de Nederlandse afwezigheid “buitengewoon slordig” te vinden.