PvdA wil vuile auto's weren uit binnenstad

DEN HAAG, 19 FEBR. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet zich extra gaat inspannen om de auto schoner te maken. Binnen enkele jaren moeten sterk vervuilende auto's worden geweerd uit de binnenstad. De toegang tot de toch al vervuilde stadscentra zou voorbehouden moeten blijven aan relatief schonere wagens en aan elektrische auto's.

Dat zal de fractie morgen inbrengen tijdens een debat met minister De Boer (Milieu) over schonere voertuigtechnieken en brandstoffen.

PvdA-kamerlid Crone vindt dat de huidige kabinetsplannen om auto's schoner te maken moeten worden aangescherpt. De Nota Voertuigtechniek en Brandstoffen van De Boer beoogt vooral de uitstoot van het wegverkeer te verminderen. De doelstellingen worden mede door de groei van het verkeer niet gehaald waardoor extra inspanningen nodig zijn.

Volgens de PvdA moet het kabinet recente meevallers in de begroting aanwenden om jaarlijks structureel 100 tot 200 miljoen gulden extra te steken in het bevorderen van schonere voertuigen. Zo zou de aanschafbelasting voor schonere auto's en elektrische auto's omlaag moeten. Het zou dan gaan om een paar honderd gulden per jaar. Zware auto's zouden zwaarder belast moeten worden.

De fiscale maatregelen kunnen gelden bij de aankoop van een auto, maar ook tot uiting komen in de motorrijtuigenbelasting. “Zowel technisch als fiscaal is er zeer veel mogelijk. Ik wil toe naar een meer planmatige aanpak, een structurele aanzet om het gebruik van schonere wagens te bevorderen”, aldus Crone.

In de Rijksbegroting 1997 schreef minister De Boer (VROM) dat auto's over vijftien jaar 30 procent zuiniger moeten zijn dan nu, 70 procent minder vervuilende stoffen uitstoten en tien decibel stiller zijn. Het kabinet stelde toen op korte termijn, vanaf medio dit jaar, een extra verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor personenauto's met een schone lpg-installatie in het vooruitzicht. Ook zou de belasting bij aanschaf van een elektrische auto worden afgeschaft. Binnen de Europese Unie wil De Boer aandringen op aanscherping van de emissie-eisen voor wagens, zo kondigde ze in januari aan.