Pest kost vervoerders een miljoen per dag

ROTTERDAM, 19 FEBR. Transportbedrijven lijden door de varkenspest een schade van een miljoen gulden per dag. Dat heeft de ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) in Zoetermeer berekend. Namens vierhonderd aangesloten vee-expediteurs vraagt TLN nu aan minister Van Aartsen (Landbouw) om een schaderegeling.

Volgens een berekening van TLN zitten tweehonderd transportbedrijven zonder werk. Dat betekent een wekelijkse omzetderving van twintigduizend gulden per wagen. De schade die wordt veroorzaakt door het vele kilometers omrijden wegens het vervoersverbod in delen van Brabant is hier nog niet bijgeteld.

De opkoopcampagne van overtollige biggen en vleesvarkens uit de Brabantse varkenspestgebieden rond Venhorst en Best gaat vrijdag van start. De instanties houden morgen in het gebied een 'droog-oefening'. De veehouders krijgen per brief nadere uitleg. Alleen varkenshouders waar de beesten bij wijze van spreken uit hun hokken groeien en duidelijke problemen met de gezondheid van de beesten optreden, komen in aanmerking voor de opkoopregeling, benadrukt een woordvoerster van het ministerie van Landbouw. Bij het opkopen, doden en vervolgens opruimen van de dieren krijgen de bedrijven waar het dierenleed het grootst is prioriteit. Het gaat hierbij om maximaal 800.000 varkens. De dieren worden naar twee centrale verzamelpunten gebracht waar ze zullen worden gedood.

Volgens het ministerie zijn sinds het uitbreken van de varkenspest 55.000 dieren vernietigd. Of de epidemie zich verder zal verspreiden valt nog niet te voorspellen, aldus een woordvoerder.