Miljoenschade voor Nederlandse truckers

RIJSWIJK, 19 FEBR. Nederlandse transporteurs hebben al 4 à 5 miljoen gulden schade geleden door de al twaalf dagen durende acties van Spaanse vrachtwagenchauffeurs. Zij schatten het omzetverlies op 20 à 25 miljoen gulden.

Overleg tussen de Spaanse regering en chauffeurs heeft nog niets opgeleverd. Het grootste struikelblok blijft de wens van de chauffeurs om de pensioengerechtigde leeftijd met vijf jaar te verlagen naar 60 jaar.

Premier Aznar van Spanje verklaarde dinsdag dat Nederlandse chauffeurs geen hinder hoeven te ondervinden van de acties. Hij stelde dat alle vrachtwagens vrij zijn om te rijden, desnoods onder escorte van politie. Volgens hem is er “geen enkel vervoersprobleem”.

Nederlandse vervoerdersorganisaties noemen de situatie op de Spaanse wegen echter rampzalig. Zij drongen er bij premier Kok op aan dat hij in zijn overleg met Aznar om een adequate schadevergoeding zou vragen.

Dinsdag onderhandelden partijen verder over de gerezen problemen. Volgens de Spaanse regering betekent een verlaging van de pensioenleeftijd een “totaal faillissement” van de sociale zekerheid. Ongeveer 22 procent van de Spaanse truckers is ouder dan zestig jaar en verlaging van de pensioenleeftijd betekent extra pensioenuitkeringen van zeker 150 miljard peseta (bijna f 2 miljard) per jaar.

Bij de geleden schade voor de Nederlandse bedrijven gaat het om schadeclaims van klanten, verrotte lading, extra kosten door luchtvervoer. Daarnaast lopen de bedrijven omzet mis omdat verladers alternatieven zoeken om hun goederen naar Spanje te krijgen, bij voorbeeld per schip.

Experts van de Transport Verzekerings Maatschappij (TVM) zijn momenteel met een delegatie van TLN in Spanje om de schade te inventariseren.

Volgens een woordvoerder van TLN is het vooral van belang bewijs te verzamelen dat schade aan vrachtwagens en lading is veroorzaakt door de Spaanse stakers. De experts gaan ook bekijken hoe zij de schade kunnen verhalen. (ANP)