Miljoenen zoek in de Oekraïne

KIEV, 19 FEBR. In de Oekraïne is een bedrag van 87 miljoen mark, dat door de Duitse regering was betaald als compensatie aan Oekraïense oorlogsslachtoffers, spoorloos verdwenen. President Leonid Koetsjma gaf gisteren opdracht tot een juridisch onderzoek naar de fraude. Hij liet weten zelf toezicht te houden op dat onderzoek.

Het bedrag van 87 miljoen mark maakt deel uit van een bedrag van 400 miljoen mark, dat in 1994 door de Duitse regering is overgemaakt ten behoeve van een speciaal Oekraïens overheidsfonds, de Nationale Stichting voor Begrip en Verzoening. Het moest worden uitbetaald aan Oekraïeners die in de oorlog in concentratiekampen van de nazi's hebben gezeten of door de nazi's tot dwangarbeid zijn gedwongen.

Het geld werd in 1994 gestort bij de Gradobank - een van de vijf grootste banken van de Oekraïne - die vervolgens in samenwerking met de Nationale Stichting zorg moest dragen voor de uitkering van individuele betalingen van gemiddeld 650 mark aan de nog levende oorlogsslachtoffers. In december meldde de Stichting de Oekraïense regering dat Gradobank de betalingen had gestaakt. Bij onderzoek bleek de bank zich in grote moeilijkheden te bevinden. De tegoeden werden bevroren. Bij een onderzoek bleek dat er op grote schaal is gefraudeerd door managers van de bank en door functionarissen van de Stichting. 87 Miljoen mark bleek spoorloos te zijn verdwenen.

De Bank Ukraina, 's lands grootste bank, die zich over de zieltogende Gradobank heeft ontfermd, gaat nu waardepapieren verkopen. De opbrengst wordt alsnog uitgekeerd aan de oorlogsslachtoffers.

In de oorlog verloor de Oekraïne een kwart van zijn bevolking. Van de 2,8 miljoen Ostarbeiter die de nazi's als dwangarbeiders in hun fabrieken tewerkstelden, kwamen er 2,3 miljoen uit de Oekraïne. De meesten kwamen om, maar er leven er nog enkele duizenden. Ook zijn in de Oekraïne nog enkele duizenden overlevenden van de nazikampen in leven. (Reuter, AP)