Meer geld naar Oost-Europa

GENÈVE, 19 FEBR. Het bedrag aan rechtstreekse buitenlandse investeringen in Oost-Europa is tussen midden 1995 en midden 1996 omhoog geschoten met 60 procent tot 46 miljard dollar (87 miljard gulden). Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.

In Hongarije was halverwege vorig jaar 13,9 miljard dollar geïnvesteerd, 30 procent van het totaal voor de vroegere communistische landen. Polen komt op de tweede plaats met 9,1 miljard dollar (19 procent). Derde is Rusland (13 procent) en vierde Tsjechië (12 procent). De vijf landen die het snelst waren met marktgerichte hervormingen (Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië) kregen samen 70 procent.

Het bedrag aan buitenlandse investeringen in Oost-Europa per hoofd van de bevolking steeg tussen begin 1994 en begin 1996 van 60 dollar tot 135 dollar. Dat is naar Westerse maatstaven nog steeds een laag niveau. In de VS is het 1800 dollar. Maar Oost-Europa scoort beter dan Brazilië (130 dollar) en China (110 dollar).

Het minst in trek bij buitenlandse investeerders zijn Oekraïne (17 dollar per hoofd) en Moldavië (20 dollar). Van de investeringen in vroegere Sovjet-republieken kwam het meeste uit West-Europa. Een uitzondering was het olierijke Kazachstan. De VS hadden daar begin vorig jaar een aandeel van 66 procent, vooral via Amerikaanse oliemaatschappijen, tegen West-Europa slechts 17 procent. (Reuter)