Japanse bedrijven

Infographic: Het Verenigd Koninkrijk weet de meeste Japanse bedrijven aan te trekken van alle achttien landen van de Europese Unie (EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA).

Bijna eenderde van de ondernemingen die voor ten minste tien procent in Japanse handen zijn, is in dit land gevestigd. Duitsland, dat een veel grotere economie heeft, komt nog niet tot de helft. Dat blijkt uit cijfers van het Jetro, de Japanse organisatie voor de buitenlandse handel. Het Verenigd Koninkrijk is voor Japanse bedrijven om verschillende redenen interessant. Zo zijn de belastingen en de loonkosten laag en kent het land veel minder beperkende arbeidsvoorwaarden dan de andere Europese landen. Ook het feit dat Engels de belangrijkste wereldtaal is, speelt mee. Van alle Japanse ondernemers vindt 42 procent het Verenigd Koninkrijk het meest attractieve vestigingsland. Het aantal Japanse bedrijven in Europa is sterk gestegen: van 219 in 1985 tot 727 in 1995. Eenzesde van alle Japanse ondernemingen heeft inmiddels een nevenvestiging in de EU. De vrees dat Europa de interne markt steeds meer zal afsluiten voor andere handelsblokken speelt hierin mee. Alleen produkten die in de EU zelf geproduceerd zijn, vallen buiten de invoerheffingen. Een Japanse autofabrikant kan zijn produkten dus voor een lagere prijs verkopen als hij de auto's in Europa maakt.

    • Arlen Poort