Iran wil uitleg woorden Van Mierlo

BRUSSEL, 19 FEBR. De Iraanse regering heeft de tijdelijk zaakgelastigde van Nederland ontboden om uitleg te geven over uitspraken van minister Van Mierlo.

Dit heeft Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) gisteren in Brussel bekendgemaakt. Hij kon geen antwoord geven op de vraag in hoeverre er sprake is van een ernstig diplomatiek geschil tussen Nederland en Iran: “Ik weet het niet. Maar de gebeurtenis als zodanig is van betekenis.” De tijdelijk zaakgelastigde zelf wilde vanmiddag na afloop van het gesprek op het Iraanse ministerie geen commentaar leveren.

Van Mierlo noemde eerder deze week tijdens een bezoek aan Qatar het Iraanse doodvonnis tegen de Britse schrijver Salman Rushdie en de recente verhoging van de prijs op diens hoofd door een Iraanse religieuze stichting “onacceptabel”. Van Mierlo woonde in Qatar als EU-voorzitter een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC) bij. Hij riep de Golfstaten op Iran aan te moedigen een oplossing voor de zaak-Rushdie te vinden. In Brussel wees Van Mierlo er gisteren op dat de ministers voor het eerst in een verklaring hebben opgenomen dat “geen staat bevoegd is zijn wetten toe te passen of vonnissen ten uitvoer te leggen buiten zijn grenzen”.

Volgens Van Mierlo kan de Europese Unie het Iraanse doodvonnis tegen Rushdie, dat in 1989 werd uitgesproken door de Iraanse Opperste leider imam Khomeiny wegens het vermeend godslasterlijk karakter van zijn boek De Duivelsverzen, niet zien als een geschil tussen moslims en christenen of tussen Oost en West. “Het is domweg een kwestie van beschaving”, aldus Van Mierlo in Brussel.

De EU voert een 'kritische dialoog' met Iran, waarbij de kwestie-Rushdie een belangrijke rol speelt. De EU wil in tegenstelling tot de Verenigde Staten, die een eenzijdige handelsboycot tegen Iran hebben afgekondigd, in gesprek blijven met Iran om het land niet volledig te isoleren. Maar Van Mierlo erkende gisteren dat de kritische dialoog “weinig vruchten afwerpt”. Zo langzamerhand wordt het punt bereikt dat voortzetting van de dialoog in gevaar komt, aldus de minister. “De kritische dialoog komt zelf op een kritiek punt te staan.”