Interpolis duikt in het gat in de markt

AMSTERDAM, 19 FEBR. De verzekeraar Interpolis rekent erop dat de besprekingen met de Rabobank en het pensioenfonds PVF Pensioenen binnen vier weken zijn afgerond. Interpolis, onderdeel van de Rabobank, sprak deze verwachting gisteren uit bij de presentatie van de jaarcijfers over 1996.

De Rabobank, de grootste bank in Nederland, maakte in november bekend te willen samenwerken met PVF Pensioenen, een van de grootste beheerders van pensioenregelingen en sociale fondsen in Nederland. PVF beschikt over beleggingsdeskundigheid (ruim 40 miljard gulden vermogen onder beheer) en Rabobank over distributie van financiële diensten en verzekeringsdeskundigheid. “De activiteiten van Interpolis kunnen een goede aanvulling vormen”, meende bestuursvoorzitter J. Vullings gisteren.

Vullings verwacht dat Interpolis in de toekomst meer dan andere verzekeraars is toegerust om te profiteren van het gat dat de overheid laat vallen door samen te werken met instellingen als PVF. De overheid privatiseert de sociale zekerheid en de pensioenen en blijft zelf garant staan voor de basisvoorzieningen. Pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties zorgen voor een collectieve aanvulling, terwijl de particuliere verzekeraars individuele regelingen treffen. “We moeten samenwerken met pensioenfondsen en als coöperatieve instellingen hebben wij meer aansluiting bij deze instellingen dan verzekeraars die meteen vragen wat het oplevert”, zei Vullings.

Interpolis zal zich terughoudend richten op de markt voor ouderen, die snel groeit met de vergrijzing. ING kondigde onlangs aan ouderen diensten in natura aan te bieden, zoals thuiszorg. “Wij geloven niet dat dit veel toevoegt. Ouderen zijn mans genoeg om dit zelf te regelen. Het enige waaraan wij aandacht besteden is het ontwikkelen van spaarprodukten, zodat mensen de benodigde diensten straks kunnen betalen”, zei Vullings.

Interpolis heeft in 1996 een goed jaar gehad met een stijging van de netto winst van 151 tot 209 miljoen gulden (38 procent). De winststijging was voor een belangrijk deel te danken aan een boekwinst van bruto 53 miljoen gulden op de verkoop van de ziektekostenportefeuille aan CZ. De winst wordt in de vorm van een tariefkorting teruggegeven aan de klanten, waarmee het coöperatieve karakter van de verzekeraar tot uitdrukking komt.

De omzet nam toe van 4,4 tot 4,7 miljard gulden en die stijging werd vooral geboekt in de levenssector. De hausse op de huizenmarkt zorgde voor een “buitengewone omzet” in hypotheken, waarvoor overigens ook weer levensverzekeringen moeten worden afgesloten. Interpolis zegt op weg te zijn naar de tweede plaats op de markt voor individuele levensverzekeringen en had vorig jaar november reeds 100.000 polissen in 1996 verkocht.

Dankzij de samenwerking met Rabo blijft Interpolis in Nederland de grootste verkoper van koopsompolissen, met een marktaandeel van 30 tot 35 procent. Vorig jaar werden wel wat procentpunten van het marktaandeel ingeleverd door de harde concurrentie. De winst op de polissen is volgens Interpolis marginaal en is alleen aantrekkelijk door het grote volume, dat vorig jaar 430 miljoen gulden bedroeg.

Met de Rabobank heeft Interpolis het voortouw genomen om de asbest in de boerenbedrijven te laten verwijderen. Nederlandse boerderijen tellen bij elkaar 80 miljoen vierkante meter asbest, die de gezondheid van de agrariërs en de waarde van de bedrijfsgebouwen bedreigt. Morgen wordt in Zwaagdijk het startschot gegeven voor een schoonmaakactie in West-Friesland.