Immigratiewet mag van Juppé aangepast

PARIJS, 19 FEBR. De Franse regering staat open voor amendering van de omstreden immigratiewet, maar de strijd tegen illegale immigratie gaat door. Premier Juppé hoopt zo een uitweg te vinden voor de crisis over het vreemdelingenbeleid.

Gisteren deelde premier Juppé in de Assemblée Nationale mee dat hij bereid is te praten over aanpassingen van de Wet-Debré. Die wet, die al door de Franse Senaat behandeld is en deze week in de Assemblée aan de orde is, verscherpt eerdere wetten op het punt van de controle op kortdurend verblijf in Frankrijk van buitenlanders uit Afrika en andere emigratiegebieden. In 1993 verzwaarde Debrés voorganger Pasqua de regeling al, maar toen ontstond niet het felle verzet dat nu vooral onder intellectuelen is ontstaan.

Sinds gisteren hebben ook Parijse studenten het protestwapen ter hand genomen. Op lijsten en Internet-adressen worden handtekeningen verzameld van kunstenaars, academici en anderen die oproepen tot het ontduiken van de Wet-Debré als deze van kracht wordt. Morgen wordt de eerste van een serie grote demonstratiemarsen in Parijs gehouden. Om aan te sluiten bij het Franse 'leven' van veel immigranten begint deze mars bij het Gare de l'Est, waar de treinen uit Duitsland en verdere adressen in Midden-Europa aankomen.

De meest omstreden bepaling uit het wetsontwerp verplicht Fransen melding te maken van het vertrek van een buitenlandse logé (niet afkomstig uit een EU-land, de VS of een aantal andere landen). Men moest al een 'certificaat van onderdak' aanvragen, maar de nieuwe verplichting maakt van Frankrijk echt volgens de critici 'een verklikkersstaat'.

De (in meerderheid rechtse) vereniging van burgemeesters heeft gewezen op de praktische onuitvoerbaarheid van de regeling. Premier Juppé heeft daarop in het parlement gezegd dat zonodig de staat de uitvoering ter hand neemt. Het gaullistische parlementslid Pierre Mazeaud diende vanochtend een wijzigingsvoorstel van die strekking in.

Gedacht wordt aan een systeem dat lijkt op het Amerikaanse: aan de grens krijgt de bezoeker een document, waarvan het eerste deel direct en het tweede bij uitreis wordt ingenomen. Zo geeft de bezoeker zichzelf aan, of meldt impliciet dat hij ondergedoken is. Het wetgevende probleem wordt hiermee wellicht opgelost, maar het verzet tegen een centrum-rechtse regering 'die het bed opmaakt van extreem-rechts', zoals critici zeggen, is daarmee allerminst van de baan.

    • Marc Chavannes