GVB kampt met tekort van 10,3 miljoen

AMSTERDAM, 19 FEBR. Het Amsterdamse Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) kampt dit jaar met een tekort van 10,3 miljoen gulden. Dat is ruim 6 miljoen gulden meer dan waar op was gerekend. De uitgaven- en vacaturestop die in 1995 werden ingesteld, blijven gehandhaafd.

Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde begroting van het GVB voor 1997. De begroting heeft volgens de directie van het GVB noodzakelijk een globaal karakter omdat het met de kwaliteit van de interne organisatie van het GVB nog dermate slecht is gesteld, dat niet tijdig een betrouwbaar financieel beeld voor dit jaar kon worden overlegd. In juni wordt de herziene begroting verwacht. Er komt een speciale controlecommissie die toezicht houdt op alle inkomsten en uitgaven van het bedrijf dat voor de zomer weer 'in control' moet zijn, aldus verantwoordelijk wethouder Ter Horst.

Als voornaamste oorzaken voor het grotere tekort worden onder meer genoemd de reorganisatiekosten en het vervoer voor ouderen en gehandicapten (Stadsmobiel). Volgens berekeningen van gedelegeerd bestuurder M. de Jong, die door de gemeente was aangetrokken om het bedrijf door te lichten, zou de Ringlijn op 1 juli gaan rijden. Maar dit bleek een verkeerde aanname, de lijn gaat een maand eerder rijden, wat vertaald moet worden in onder meer personeelskosten en kosten van het proefrijden. Wanneer in een nieuw bekostigingsmodel voor het openbaar vervoer de vervoersgroei wordt gehonoreerd kunnen de aanloopkosten en de aanloopverliezen wel worden terugverdiend.

Een aparte categorie binnen de begroting vormen de conducteurs. Die zouden al geruime tijd op iedere tram moeten zitten, maar ook dat proces heeft meer voeten in de aarde dan voorzien, aldus Ter Horst. Het bedrijf kent twee soorten conducteurs: zij die via het werkgelegenheidsproject Maatwerk zijn binnen gekomen en zij die via de zogeheten Melkertregeling het blauwe uniform mochten aantrekken. De 'Maatwerkers' verdienen meer dan hun 'Melkert-collega's' en het was de bedoeling dat de eersten na verloop zouden doorstromen om meer ruimte te scheppen voor het aannemen van nieuwe conducteurs. Voor honderdvijftig van de honderdnegentig 'Maatwerkers' is die doorstroming nog steeds niet gelukt. De kosten van deze tegenvaller, ongeveer 7 miljoen gulden, komen volledig ten laste van de gemeente.

Om het bedrijf weer 'in control' te krijgen heeft directeur A. Testa zelf voorgesteld het nog steeds bestaande budgetmandaat van de GVB managers/directeuren in te trekken. De speciale controlecommissie, een soort financiële raad van commissarissen, zal maandelijks aan de gemeente rapport uitbrengen. Contracten zullen, anders dan in het recente verleden het geval is, niet langer zonder meer worden verlengd.