Goudverkoop geeft glans aan Weekstaat

AMSTERDAM, 19 FEB. De goudverkoop die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder dit jaar bekendmaakte, was in de verslagweek voor het eerst zichtbaar in de Weekstaat, de verkorte balans van DNB. Hiermee werd een glans geworpen over het kalme vaarwater waar de geldmarkt zich sinds het begin van dit jaar in bevindt. De geldmarkt toonde deze week dan ook een wat levendiger aanblik dan vorige weken.

Op 13 januari jl. maakte DNB bekend een deel van haar goudvoorraad te hebben verkocht. Hiermee brengt DNB enerzijds de voorraad meer in overeenstemming met wat internationaal te doen gebruikelijk is. Anderzijds stelt ze zich hiermee in staat een actiever beheer van reserves te voeren.

De verkoop van de 300 ton goud levert 6,4 miljard gulden op. Omdat DNB het goud door middel van termijntransacties heeft aangeboden, was de transactie niet direct na bekendmaking ervan zichtbaar in de Weekstaat. In de verslagweek echter verviel de eerste van de termijnen: de goudvoorraad slonk met 69 miljoen gulden (de boekwaarde) tot ruim 14,9 miljard gulden, zoals de post 'goud en goudvorderingen' laat zien. De termijntransacties zullen tot ongeveer half maart zichtbaar blijven in de Weekstaat.

DNB kreeg in ruil voor het met boekwinst verkochte goud dollars uitbetaald waarvoor ze vervolgens SDR's heeft gekocht. De post 'vorderingen op het IMF' nam daardoor toe met 193 miljoen gulden. De aanhoudende koersstijging van de Amerikaanse dollar (in de verslagweek met 5 cent tot 1,91 gulden) leidde deze week (tezamen met de boekwinst op het goud) tot een toename van de post 'waarderingsverschillen goud en deviezen' (ruim 300 miljoen gulden).

De dollar deed ook de post 'vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten' met 200 miljoen gulden toenemen. Verder nam het aantal bankbiljetten in omloop af met ruim 200 miljoen gulden: geld dat via de banken terugstroomt naar DNB nadat carnavalvierders het in de aanloop naar carnaval hadden opgenomen.

De diverse mutaties in de Weekstaat hebben geresulteerd in een minimale afname van de post 'voorschotten in rekening courant' met 60 miljoen gulden. Omdat gedurende de hele verslagweek de voorschotten onder het gemiddeld toelaatbare beroep lagen, nam de besparing op het contingent toe van 1,7 procentpunt een week geleden tot 2,8 procentpunt afgelopen maandag.

De geldmarkttarieven toonden zich de afgelopen week bewegingsloos. Alle interbancaire tarieven bleven ongewijzigd. De driemaands interbancaire rente bedroeg afgelopen maandag net als de week ervoor 2,98 procent.

Bron: ING Economisch Bureau