Forse winstgroei Uni-Invest

Onroerendgoedfonds Uni-Invest zag het totale beleggingsresultaat vorig jaar met ruim tweederde groeien tot 63,1 miljoen gulden. Het rendement op eigen vermogen nam met 0,8 procent toe tot 12,3 procent.

Het directe beleggingsresultaat steeg met 80 procent tot 48,8 miljoen gulden. Deze forse groei dankte het bedrijf aan de stijging van de huurprijzen, terwijl de exploitatiekosten daalden en de rentelasten eveneens gunstiger uitpakten. De bezettingsgraad van de kantoren steeg van 93 tot 94,2 procent.