Fiscus wil van België opgaaf spaarrente

DEN HAAG, 19 FEBR. De Nederlandse en Belgische belastingautoriteiten voeren besprekingen over het automatisch uitwisselen van fiscale gegevens. Dit heeft minister Zalm (Financiën) gisteren geantwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Witteveen (PvdA).

Niet bekend

Tot nu toe verstrekten beide landen niet automatisch gegevens aan elkaar. België kent weliswaar geen echt bankgeheim, zoals in Zwitserland, maar de Nederlandse autoriteiten konden pas informatie verzamelen als zij aan bepaalde, strenge voorwaarden voldeden. Binnen de Europese Unie wordt al geruime tijd gesproken over een sterkere samenwerking op het gebied van de fiscus.

De discussie verloopt moeizaam door oppositie van Luxemburg, traditioneel een vluchthaven voor Nederlands en Belgisch (zwart) geld. Ook in Duitsland hebben veel Nederlanders spaarrekeningen geopend. De woordvoerder van Financiën wist niet of er ook met Duitsland gesprekken zijn over een automatische gegevensuitwisseling.

De uitwisseling kwam onlangs in de publiciteit naar aanleiding van een advertentie van de Belgische bank Krediet aan de Nijverheid, eigendom van de Belgische-Nederlandse Fortis Groep. Deze bank riep de Nederlandse spaarders op hun geld naar België te brengen, omdat zij daar als niet-ingezetene geen belasting hoeven te betalen over hun spaarrente. Gisteren kreeg Fortis een tik op de vingers van Zalm, omdat de bank zich niet aan de afspraken houdt.