CBS: criminaliteit vorig jaar gedaald

HEERLEN, 19 FEBR. De veel voorkomende criminaliteit in Nederland is vorig jaar voor het eerst sinds 1980 over de hele linie gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vandaag bekend zijn gemaakt.

Politie en Marechaussee registreerden in 1996 ruim vier miljoen delicten; een half miljoen minder dan in 1995. Onder de noemer veel voorkomende criminaliteit vallen delicten als geweld, diefstal, vernieling en doorrijden na een ongeval. Afgezet tegen het aantal inwoners is deze criminaliteit in Nederland terug op het niveau van 1980, zo berekent het CBS. Toen werden 3,6 miljoen delicten geregistreerd. Vanaf dat jaar deed zich echter een explosieve stijging van het criminaliteitscijfer voor.

De grootste daling in de veel voorkomende criminaliteit vond plaats in het aantal diefstallen met inbraak. Vergeleken met 1995 werden vorig jaar ruim 300.000 minder inbraken gepleegd. Het bureau denkt dat de daling deels het gevolg is van gerichte maatregelen om diefstal te voorkomen, zoals een betere beveiliging van buitendeuren en ramen, buitenverlichting en toenemend gebruik van alarminstallaties in auto's. Ook de stijging van het zogenoemde 'blauw op straat', zou volgens een woordvoerder met de daling te maken kunnen hebben.

In totaal werd de bevolking van vijftien jaar en ouder in 1996 geconfronteerd met bijna 1,7 miljoen diefstallen, 1,4 miljoen vernielingen, ruim 700.000 geweldsdelicten en meer dan 150.000 gevallen van doorrijden na een ongeval.