Boeren niet tevreden; Coalitie wil versoepeling mestbeleid

DEN HAAG, 19 FEBR. Vooruitlopend op het afsluitende debat over het mestbeleid dat vandaag plaatsheeft, hebben de regeringsfracties van PvdA, VVD en D66 de gelederen gesloten. Zij zullen aandringen op een zekere versoepeling van de normen die gaan gelden bij de invoer van het zogeheten 'mineralen-aangiftesysteem'.

De versoepeling gaat echter niet zo ver als de boerenorganisaties eisen. Bij de versoepeling blijven de hoofdlijnen overeind van het mestbeleid zoals de ministers Van Aartsen (Landbouw) en De Boer (VROM) dat hebben uitgestippeld. Het gaat er daarbij om dat boeren bijhouden hoeveel mineralen er bij een bedrijf binnenkomen (in bijvoorbeeld het voer) en hoeveel er in de vorm van met name mest weer verdwijnen. Als tussen die twee verschil bestaat, krijgt de boer een heffing opgelegd.

Huys (PvdA), Blauw (VVD) en Ter Veer (D66) zullen er vanmiddag voor pleiten dat fosfaat dat via kunstmest wordt verspreid, niet wordt meegeteld in het mineralen-aangiftesysteem.

Ook willen zij een aantal boeren buiten de regeling laten vallen. In plaats van boeren aan het systeem mee te laten doen die ten minste twee koeien per hectare hebben, moet het 'mineralen-aangiftesysteem' gaan gelden vanaf 2,5 koe per hectare.

Verder is het de bedoeling de heffing op vervuiling door nitraat te verlagen.

Een suggestie van de VVD om de heffing weliswaar in te voeren, maar op 'nul' te zetten zou vanmiddag niet meer worden herhaald.

De VVD-fractie wilde de boeren zonder dwangmaatregelen tijd geven om het beleid uit te voeren, maar is tot de conclusie gekomen dat de boeren “dit niet hard kunnen maken”, aldus Blauw.

Bij het eerste debat, een maand geleden, bleek al dat de andere regeringsfracties de VVD hierin niet volgden. PvdA en D66 zeiden toen vast te willen houden aan de invoering van het mineralen-aangiftesysteem vanaf 1 januari 1998, maar met lagere heffingen dan het kabinet voor ogen staat.De heffing voor te veel fosfaat moet volgens de drie fracties nu worden teruggebracht van twintig naar tien gulden per kilo.

CDA-woordvoerder Van der Linden noemt het akkoord een “gemiste kans”. Volgens het CDA, dat net als een maand geleden de VVD nog de boeren tot het jaar 2000 wilde vrijstellen van heffingen, komt er op deze manier geen draagvlak onder de boeren voor de maatregelen.