Bestuur universiteiten

ROTTERDAM, 19 FEBR. Een meerderheid in de Eerste Kamer steunt het wetsvoorstel over de hervorming van het bestuur van de universiteiten. PvdA, D66, VVD en GPV gaven hun steun aan het voorstel van minister Ritzen (Onderwijs) om afscheid te nemen van de huidige bestuursstructuur. De universiteiten kunnen dan zelf kiezen uit een ondernemingsraad en/of een universiteitsraad nieuwe stijl. Het College van Bestuur krijgt verder een onafhankelijke Raad van Toezicht boven zich.

Daarmee wordt een streep gezet onder de universitaire bestuursstructuur zoals die gestalte kreeg na de democratiseringsbeweging aan de universiteiten, eind jaren zestig. Van de PvdA zal één fractielid, mevrouw Grewel, om principiële redenen tegen het wetsvoorstel stemmen.

Naar verwachting volgt de stemming in de Eerste Kamer volgende week dinsdag.