Belgische officier weer aan het werk op ambassade

DEN HAAG, 19 FEBR. De vorig jaar in opspraak geraakte Belgische drugsverbindingsofficier H. Luyten mag zijn functie op de Belgische ambassade in Nederland hervatten.

Luyten werd vorig jaar teruggeroepen, toen in november op last van de Belgische onderzoeksrechter J. Mahieu huiszoekingen plaatsvonden op het kantoor van Luyten op de ambassade en in diens woningen in Den Haag en Kontich. De huiszoekingen werden gedaan in het kader van een drugsonderzoek. Inmiddels is uit onderzoek gebleken, “dat niets een volwaardige heropneming van zijn functie” in de weg staat, aldus de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Vande Lanotte, de hoogste baas van Luyten.

De verbindingsofficier raakte in opspraak toen een Belgische informant, M. Swennen, tegenover de Amsterdamse en Antwerpse justitie vertelde dat hij zich, ondanks een internationaal opsporingsbevel tegen hem, veilig waande in Nederland omdat hij wist dat een dergelijk bericht in Nederland niet was verspreid. Volgens Swennen zou een in België verdachte rijkswachter, W. van Mechelen, aan Luyten 35.000 gulden betaald hebben om er voor te zorgen dat het opsporingsbevel niet zou worden verspreid.

Swennen werd vorig jaar in een Amsterdams café doodgeschoten, een dag voordat hij aan twee Belgische medewerkers van justitie bewijsmateriaal zou overdragen over corrupte functionarissen. Uit onderzoek van de Amsterdamse politie is komen vast te staan dat Luyten een dag na de moord Van Mechelen ervan op de hoogte stelde dat Swennen was doodgeschoten. Tegenover de Amsterdamse politie heeft Luyten gezegd dat hij Van Mechelen, die later dit jaar in Antwerpen terecht staat wegens drugshandel, belde om te achterhalen of Swennen nog familieleden had die verwittigd moesten worden.

De Belgische minister Vande Lanotte baseert de 'herindienstneming' van Luyten onder andere op een rapport van de Antwerpse procureur-generaal die stelt dat “de eerder in een gerechtelijk dossier geformuleerde beschuldigingen niet aan de heer Luyten kunnen ten laste worden gelegd. Ook op tuchtrechtelijk vlak kan aan betrokkenen niets ten laste worden gelegd”. Ook minister Sorgdrager (Justitie) heeft de Belgen laten weten dat ze “geen concrete aanwijzingen” heeft dat Luyten “laakbare contacten met criminele personen had”.

De Belgische ambassadeur Willems zegt dat Luyten zijn werk inmiddels heeft hervat. Hij zegt erop te vertrouwen dat de Nederlandse justitie en politie weer voluit met Luyten zullen samenwerken. Eerder hadden het parket in Amsterdam en dat in Rotterdam laten weten niet langer inlichtingen met Luyten te willen delen, omdat zij hem niet volledig vertrouwden.