Winst SAS flink omlaag

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft de winst vorig jaar met ruim 30 procent zien dalen. Groeiende concurrentie veroorzaakte overcapaciteit en druk op de tarieven. SAS verwacht dat de concurrentie zich dit jaar nog zal verscherpen en gaat maatregelen nemen om een verdere winstdaling te voorkomen. Bijzonderheden daarover zijn niet gegeven.

De winst voor belasting verminderde in 1996 van 2,63 miljard Zweedse kroon tot 1,82 miljard kroon (466 miljoen gulden). SAS kreeg op de drie thuismarkten te maken met een aantal nieuwe concurrenten. In Denemarken veroorzaakte dat een daling van het marktaandeel van 57,3 tot 51,4 procent. Ook in Zweden verloor de maatschappij terrein. Alleen Noorwegen liet een lichte verbetering zien.

Het aantal vervoerde passagiers nam toe met 5,2 procent tot 19,8 miljoen. Maar doordat de capaciteit sterker groeide, ging de beladingsgraad van de vliegtuigen omlaag. De omzet verminderde met 1 procent tot 35,2 miljard kroon (9 miljard gulden). Dat was toe te schrijven aan de waardestijging van de Zweedse kroon tegenover andere valuta's.