Wellink kritiseert Bolkestein

AMSTERDAM, 18 FEBR. Aankomend president van De Nederlandsche Bank (DNB) Wellink is het oneens met VVD-leider Bolkestein over een cruciale rol van het parlement bij toetreding van Nederland tot de Europese muntunie. In een toespraak in Amsterdam nam Wellink vanmorgen ook afstand van de kritische opstelling van een groep hoogleraren economie.

Bolkestein vindt dat het parlement zich moet kunnen uitspreken over de Nederlandse deelneming. Wellink heeft niets tegen zo'n debat, maar dat moet dan wel gebeuren voordat de Europese leiders begin 1998 bijeenkomt. “Maar het is de Europese Raad die beslist, en niemand anders”, zo stelde Wellink op een congres van de Finse ambassade. De DNB-directeur, die op 1 juli Duisenberg opvolgt als president van de centrale bank, maakte ook duidelijk dat van enige vrijblijvendheid geen sprake kan zijn. Volgens het Verdrag van Maastricht doet een land automatisch mee aan de EMU als de Raad beslist dat het daarvoor klaar is en kan het ook niet meer eruit stappen.

Bolkestein stelde dat Nederland moet bedanken voor de eer, als sleutellanden zoals Duitsland en Frankrijk sjoemelen met de toelatingscriteria. Hij noemde dit scenario overigens een hypothetische situatie. De VVD-voorman verwacht eerder dat de muntunie dan een paar jaar later begint.

Wellink heeft ook weinig op met de zeventig economen die vrezen dat de EMU-normen leiden tot hoge werkloosheid, meer armoede en ontmanteling van de overheidssector.

Wellink stelde dat de werkloosheid niet afnam in de pre-EMU-fase, toen landen dat wisselkoersinstrument nog hadden en bezuinigingen niet nodig achtten maar de uitgaven flink verhoogden. “Integendeel, juist toen liep het aantal werklozen fors op.”