Vriendschap met Bonn bevestigd; Hartelijkheid in Parijs voor Albright

BONN/PARIJS, 18 FEBR. Zoenen op beide wangen van de minister van Buitenlandse Zaken en een handkus van de president drukten de hartelijkheid uit waarmee Frankrijk de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, gistermiddag ontving in Parijs.

Een nieuwe bladzijde in de Frans-Amerikaanse betrekkingen betekent niet dat alle punten waarover beide landen verschillend denken opeens vergeten zijn. Ook gisteren bleek dat Frankrijk nog steeds sterk hecht aan de inrichting van een Europese poot binnen de NAVO. Die Europeanisering zou tot uitdrukking moeten komen door een Europeaan tweede man van de militaire structuur van de NAVO te maken maar ook door voortaan een Europeaan als commandant te kiezen voor de zuidflank van het Atlantisch bondgenootschap.

Die laatste wens leeft zo sterk dat in de hoogste kringen in Parijs Frankrijks herintreding in de geïntegreerde militaire structuur van de NAVO er van afhankelijk wordt gesteld. Het kennismakingsbezoek van mevrouw Albright heeft wat dat betreft geen doorbraak opgeleverd, Washington geeft het bevel over de Amerikaanse Zesde Vloot niet uit handen.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hervé de Charette, die met Albrights voorganger Warren Christopher slecht kon opschieten, zei dat beide landen “ondanks beoordelingsverschillen voortgang hebben geboekt”. Met het oog op de NAVO-top die in juli in Madrid uitbreiding naar het oosten zou moeten realiseren verklaarde Charette zich “optimistischer dan twee weken geleden”.

Albright toonde respect voor de Europese wensen om tot een eigen defensie-identiteit te komen. Met Frankrijk, waar de VS in het Midden-Oosten, Afrika en rond de NAVO regelmatig diplomatiek mee touwtrekken, waren de betrekkingen “heel solide en warm”.

Charette van zijn kant drong in het openbaar niet te veel aan op de punten waar Washington niet warm voor loopt. Het waren suggesties voor een blijvend goede verstandhouding met Moskou geweest, respectievelijk voor een vormgeving van de Europese defensie-identiteit.

Eerder had Albright gisteren tijdens haar bezoek aan Bonn de “diepe vriendschap” tussen de VS en Duitsland bevestigd. Centraal in de besprekingen tussen Albright en minister van Buitenlandse Zaken Kinkel stond de uitbreiding van de NAVO met Oosteuropese landen als Polen, Tsjechië en Hongarije. Over de noodzaak hiervan zijn Duitsland en de VS het volledig met elkaar eens, zo bleek gisteren. Albright pleitte ervoor ook Slovenië in de NAVO op te nemen.

Kinkel is vandaag en morgen in Moskou om zijn Russische collega Primakow voor de zevende keer binnen een jaar te ontmoeten. Ook heeft hij een gesprek met premier Tsjernomyrdin en met afgevaardigden van de Duma.

Albright en Kinkel zijn het erover eens dat alles gedaan moet worden om de ongerustheid van Moskou over uitbreiding van de NAVO weg te nemen. Duitsland, dat bijzonder goede betrekkingen met Rusland heeft, zal haar hele gewicht in de schaal gooien om een oplossing te bereiken voor netelige kwesties zoals een Europese veiligheidsstructuur en vergroting van de NAVO, zo valt in Bonn te beluisteren. Duitsland hoopt mogelijk al voor de NAVO-conferentie in juli in Madrid overeenstemming tussen Rusland en het bondgenootschap te bereiken.

Albright toonde zich zeer terughoudend over het Franse initiatief, na aandringen van de Russische leider Jeltsin, een mini-top te houden van de vijf belangrijkste NAVO-staten en Rusland om de uitbreiding te bespreken.

Albright veroordeelde de anti-Duitse campagne van de Scientology-kerk in de VS en noemde vergelijkingen met nazi-Duitsland smakeloos.

In haar gesprek met bondskanselier Kohl en minister Kinkel was het onderwerp Scientology overigens nauwelijks ter sprake gekomen. “Anderhalve minuut”, merkte Kinkel op. Tijdens een gemeenschappelijke persconferentie werd er meer aandacht aan besteed. Albright zei dat de kwestie van de omgang met de Scientology-kerk zich met Duitsland “in een vriendschappelijke sfeer” laat oplossen. Ze waarschuwde ervoor, net als Kinkel, de situatie niet te overschatten.