'Tekort bij WW-fonds door inkomenspolitiek'

DEN HAAG, 18 FEBR. Vanaf 1993 hebben achtereenvolgende kabinetten om redenen van inkomenspolitiek de WW-premie systematisch te laag vastgesteld. Daardoor is het financiële tekort bij het Werkloosheidsfonds opgelopen tot 4,9 miljard gulden in 1996. Dit zegt de voorzitter van het Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming (Tica) F. Buurmeijer.

Om dit gat weg te werken zouden werknemers drie jaar lang 0,75 procent koopkracht moeten inleveren. Dit percentage wordt hoger als ook de tekorten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk is voor de AOW-uitkeringen, en dat van de Ziekenfondsraad in drie jaar wordt weggewerkt. Vorige week bleek dat de drie fondsen kampen met een totaal tekort van 8,4 miljard. De premies zouden in totaal drie jaar lang met 1,3 procent per jaar omhoog moeten. Voor werknemers betekent dit een achteruitgang in koopkracht van eveneens 1,3 procent.

Inclusief inflatie zouden de meeste werknemers er dit jaar en komende twee jaar dan in koopkracht op achteruit gaan. Het kabinet wil dat niet voor zijn rekening nemen. In jaren waarin de economische groei 3 procent of meer bedraagt en de winsten van het bedrijfsleven (en de beurskoersen) flink stijgen, moeten ook de burgers daar wat van merken, heeft minister-president Kok meerdere malen gezegd. “Om inkomenspolitieke reden heeft het kabinet de werkloosheidspremie, tegen ons advies en dat van het werkloosheidsfonds in, bewust te laag vastgesteld”, zegt Tica-voorzitter Buurmeijer desgevraagd tegen deze krant. “In de politiek wordt altijd inkomenspolitiek bedreven, dat is legitiem.”

Maar Buurmeijer maakt zich “grote zorgen” over het systematisch te optimistisch inschatten van ontwikkelingen door de politiek. Het Centraal Planbureau (CPB) zou daarbij een belangrijke rol spelen. De tekorten voor het Werkloosheidsfonds, zoals die elk jaar met Prinsjesdag door het CPB worden voorspeld, blijken in de praktijk dubbel zo hoog uit te komen.

Het meest valt volgens het Tica echter de politici te verwijten. Elk najaar rekent deze adviseur op het gebied van de werknemersverzekeringen de premievoorstellen van het kabinet door en geeft commentaar.

Dit commentaar is volgens het Tica sinds 1993 systematisch genegeerd. Vanaf 1993 ging het mis, zo blijkt uit rekensommen van het Tica. Voor dat jaar voorspelde het ministerie van Sociale Zaken een overschot van 52 miljoen gulden voor het werkloosheidsfonds. De beheerder van het fonds gaf najaar 1992 als commentaar dat dit wat rooskleurig was en dat er waarschijnlijk een tekort van 344 miljoen uit de bus zou komen. Uiteindelijk werd het tekort over 1993 1,88 miljard gulden.