Queensberry Rules

In 'Déjà Vu' van zaterdag 1 februari meent Guus van Holland dat de zogenoemde Queensberry Rules bij het boksen afkomstig zijn van de hand van een journalist. De regels zijn echter opgesteld door John Douglas, markies van Queensberry, een fervent sportliefhebber, die grote bekendheid kreeg omdat hij als vader van 'Bosie', de jeugdige minnaar van Oscar Wilde, laatstgenoemde te vuur en te zwaard bestreed.

    • G. Dijkstra