NS verkopen bouwbedrijven

DEN HAAG, 18 FEBR. De Nederlandse Spoorwegen (NS) verkopen belangrijk delen van hun spoorbouwactiviteiten aan de bouwbedrijven Volker Stevin en NBM-Amstelland. Dit heeft de spoorwegonderneming gisteren nabeurs bekendgemaakt.

De verkoop past in het streven van de Nederlandse Spoorwegen naar “een herordening van de spoorbouwmarkt” en het opgeven van NS' monopoliepositie op grote delen van die markt. Dit houdt verband met de Europese trend naar liberalisering en daartoe strekkende regelgeving.

Met de overgang verliezen de Nederlandse Spoorwegen naar schatting 1 miljard gulden omzet en tweeduizend personeelsleden. Nog eens ongeveer duizend medewerkers verhuizen naar NS-dochter Strukton.

Niet bekend

Over de ontvlechting van het spoorbouw-monopolie van NS is anderhalf jaar onderhandeld. De NS hadden monopolies op het gebied van onderhoud, bovenleidingsystemen en draagconstructies. Deze activiteiten waren ondergebracht bij respectievelijk NS Infra Services, Strukton en ElectroRail. Volker Stevin en NBM-Amstelland waren in het verleden al als onderaannemer in de spoorbouw actief, maar niet als volwaardig bouwbedrijf. Daar komt nu verandering in. Na de ontvlechting van de NS-monopolies ontstaan drie spoorbouwbedrijven, waarvan twee in de marktsector en één bij het honderd procent staatsbedrijf NS. Volker Stevin koopt het grootste deel van de NS-activiteiten. Deze worden ondergebracht in het nieuw te vormen Volker Stevin Rail & Traffic te Leerdam. Na de overdracht heeft dit spoorbouwbedrijf een jaaromzet van naar schatting 350 miljoen gulden en 1.400 medewerkers. Ook NBM-Amstelland vormt een eigen spoorbouwbedrijf, NBM Rail. De huidige onderaannemer voor spoorbouw Van Welzenes wordt hierin opgenomen.

NS houdt een spoorbouwbedrijf, dat wordt gehergroepeerd rondom Strukton, met een omzet van naar verwachting een miljard gulden en drieduizend medewerkers.

Met de afbouw van haar spoorbouwmonopolies haakt de NS in op Europese regelgeving, die openbare aanbesteding van grote projecten als de Betuwelijn en de Hoge Snelheids Lijn (HSL) voorschrijft.