Minder illegale lozingen in Flevoland

LELYSTAD, 18 FEBR. Het aantal illegale lozingen door veeteeltbedrijven op het oppervlaktewater in zuidelijk en oostelijk Flevoland is in de afgelopen jaren flink afgenomen.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 85 procent van de driehonderd gecontroleerde bedrijven zich aan de voorschriften van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) houdt. Tussen 1991 en 1994 hield gemiddeld 50 procent van de veeteeltbedrijven in dit deel van Flevoland zich aan de regels. Bij de controles werd gemeten in hoeverre afvalwaterstromen als melkspoelwater, afstromend mestvocht en voedersappen vanaf het erf op het oppervlaktewater werden geloosd.