Melkert wil marktwerking bij 'overblijven'

DEN HAAG, 18 FEBR. Minister Melkert (Sociale Zaken) wil onderzoeken of marktwerking bij scholierenopvang kan worden geïntroduceerd. Hij zei dat bij de presentatie van een onderzoek naar overblijven in de regio Eindhoven.

Melkert wil de “onduidelijk geregelde” scholierenopvang op basisscholen en middelbare scholen onder de aandacht brengen van de zogenoemde MDW-werkgroep, die voorstellen doet om op allerlei terreinen marktwerking te introduceren.

In het MDW-project (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) werken verschillende ministeries samen om via het wegnemen van wettelijke drempels de vrije concurrentie te stimuleren. De meest opvallende project van de MDW-werkgroep is de verruiming van de winkeltijden. Het initiatief van Melkert zou ertoe kunnen leiden dat bedrijven in de toekomst de opvang van scholieren ter hand nemen. Nu is de organisatie van het overblijven veelal in handen van betrokken ouders.

Volgens Melkert is de scholierenopvang nu zeer onoverzichtelijk. Er is geen zicht op welke manier de afzonderlijke scholen het overblijven van kinderen organiseren. De minister meent dat de scholen maar wat improviseren. Bovendien ontbreekt vaak elke aanwijzing of de kwaliteit van de tussenschoolse opvang wel in verhouding staat met de prijs ervan.

Bij de tussenschoolse opvang, oftewel overblijven, worden kinderen die tussen de middag niet naar huis gaan, opgevangen in of nabij het schoolgebouw.

De ouders dragen de volledige kosten voor het overblijven, waarvoor overigens geen normen bestaan zoals groepsgrootte, hygiëne en veiligheid. Uit het onderzoek naar 145 basisscholen in en rondom Eindhoven blijkt dat de helft van de kinderen overblijft. Vijftig procent van de scholen scoorde een onvoldoende. Geen enkele school scoorde hoger dan een acht.

Vrouwen blijken vaak hun baan op te geven om kinderen tussen de middag op te vangen. Melkert benadrukte dat mannen een even belangrijke rol moeten spelen bij kinder- en scholierenopvang als vrouwen nu doen.