Koudetoeslag voor minima Amsterdam

AMSTERDAM, 18 FEBR. Ongeveer elfduizend Amsterdammers met een minimuminkomen hebben van de sociale dienst 100 gulden ontvangen als tegemoetkoming in de stookkosten voor de winter. Met dit gebaar is een bedrag gemoeid van 1,1 miljoen gulden dat wordt gedekt uit het reguliere budget voor de bijzondere bijstand.

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad om alle Amsterdammers die vorig jaar bijzondere bijstand hadden ontvangen en daarvoor een eigen bijdrage van 100 gulden hadden betaald, deze bijdrage terug te geven als compensatie voor de hoge stookkosten die vooral in de maanden november, december en januari werden gemaakt. De Gasunie beleefde topdagen. Begin januari ging het kabinet akkoord met een 'koudetoeslag' voor de minima. Vorig jaar wees minister Melkert (sociale zaken) zo'n centrale regeling af onder verwijzing naar de bijzondere bijstand.

Omdat snel kan worden nagegaan wie gebruikt maakt van de bijzondere bijstand kan de eigenbijdrage simpel op de rekening worden teruggestort, aldus de sociale dienst. Deze eenvoudige handeling voorkomt dat grote hoeveelheden Amsterdammers zich bij de dienst vervoegen om teruggave van de eigen bijdrage te regelen.

Degenen die niet van de bijzondere bijstand gebruik maken, omdat ze er nog onvoldoende mee bekend zijn, lopen de tegemoetkoming mis.

Bij de sociale dienst staan 64.000 huishoudens geregistreerd die van een minimuminkomen moeten rondkomen.