Kazerne voor hulp bij rampen

EDE, 18 FEBR. De Simon Stevinkazerne in Ede wordt ingericht als landelijk calamiteitencentrum voor het leger. In dit centrum wil Defensie bij grote rampen, zoals de ramp met de Hercules in Eindhoven, familieleden en de pers opvangen.

Het calamiteitencentrum kan binnen enkele uren operationeel zijn en komt als het operationeel is onder leiding van de bevelhebber Landstrijdkrachten te staan.