John Major slaat aanval van Labour af

LONDEN, 18 FEBR. Labours poging om de Britse Conservatieve regering ten val te brengen is gisteravond mislukt. Minister van Landbouw, Douglas Hogg, overleefde gisteren met 320 tegen 307 stemmen een verkapte motie van wantrouwen - een voorstel om zijn salaris te verlagen.

Als een meerderheid in het Lagerhuis de bewindsman om zijn behandeling van de rundvleescrisis had veroordeeld, zou Labour nog vandaag een motie van wantrouwen hebben ingediend tegen de regering die bij succes tot vervroegde verkiezingen had geleid.

De Conservatieven verzekerden zich gisteren van een overwinning door het op een akkoordje te gooien met de negen man sterke fractie van de Ulster Unionisten. De regering beloofde negen miljoen pond steun voor rundveehouders in Noord-Ierland. Ook zei de minister dat hij de Europese Commissie zou proberen te bewegen tot versnelde opheffing van het exportverbod voor uit Noord-Ierland afkomstig Brits rundvlees. In ruil onthielden de Ulster Unionisten zich.

De leider van de Unionisten, David Trimble, had achter de schermen al gezegd dat een val van de regering niet in het belang van zijn partij was. Volgens opiniepeilingen zou Labour bij verkiezingen op dit moment een overweldigende meerderheid halen maar de verwachting is dat de kloof in populariteit tussen de Conservatieven en Labour snel kleiner wordt als de verkiezing tot 1 mei wordt uitgesteld. De Unionisten willen graag een regering met een krappe meerderheid omdat hun invloed dan het grootst is. Voor een partij met nog geen anderhalf procent van de zetels in het Lagerhuis hebben ze de laatste twintig jaar opmerkelijk vaak concessies weten af te dwingen. In 1979 waren het de stemmen van de Ulster Unionisten die de laatste Labourregering ten val hielpen brengen. Bij de stemming over het Verdrag van Maastricht behoedden zij premier Major voor een nederlaag.

De Conservatieven wonnen gisteren de stemming maar Labour leek de grootste politieke winst te boeken. Labour slaagde erin om vijf dagen lang de aandacht van de Britse media te vestigen op de rundvleescrisis die inmiddels alweer elf maanden oud is. Labours woordvoerder voor landbouwzaken, Gavin Strang, herinnerde er gisteren fijntjes aan dat de nasleep van de gekkekoeienziekte Groot-Brittannië al 3,3 miljard pond, bijna tien miljard gulden, heeft gekost. Dat komt neer op 130 pond per belastingbetaler.

    • Dick Wittenberg