Interpolis verzekert vanaf '98 varkenspest

AMSTERDAM, 18 FEBR. De verzekeringsmaatschappij Interpolis hoopt volgend jaar een verzekeringspolis aan te bieden voor veeziekten, zoals bijvoorbeeld de varkenspest. Dit heeft Interpolis, onderdeel van de Rabobank, vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers over 1996.

Interpolis werkt aan een zogeheten “onderlinge” verzekeringsregeling, waarbij agrariërs zich kunnen aansluiten. “De schade door overstromingen zoals die in Limburg plaatshadden, is uiteindelijk onder de hoede van de overheid gebleven. De agro-sector moet van de overheid zelf zorgen voor oplossingen voor rampen als de varkenspest”, zei Interpolis-bestuurder P. van Schijndel vanmorgen. De onderhandelingen over deze “eigenlijk onverzekerbare zaken” tussen Interpolis en het ministerie van Landbouw zijn op dit moment nog gaande.

De overheid moet zorgen voor een startkapitaal om een fonds te kunnen vormen. “De overheid heeft zeker geen 'nee' gezegd”, zei Van Schijndel. “Het geld van de overheid is nodig voor het geval zich in het eerste of tweede jaar al een calamiteit voordoet. De bijdrage van de overheid is te zien als een afkoopsom voor de privatisering van de voorzieningen van de landbouw, die nu nog uit de algemene middelen worden betaald.”

Interpolis heeft zojuist een verzekeringspolis ontwikkeld voor salmonellabesmetting bij pluimvee. De Tilburgse verzekeraar heeft ook polissen voor plantenziekten, zoals bruinrot bij aardappelen en Tripps-Phalmi bij kamerplanten. Omdat het gaat om een onderlinge verzekering vervult Interpolis een “facilicerende” rol en zorgt voor onder meer taxatie en administratie.

Het overheidsfonds waaruit gedupeerde veehouders worden betaald houdt eind dit jaar op te te bestaan. Interpolis praat met Landbouw over een overgangsregeling. Van Schijndel: “MIsschien is de polis straks overbodig, als er toch een vaccin komt.”

Interpolis boekte in 1996 een netto resultaat van 209 miljoen gulden, tegen 151 miljoen in 1995. De stijging is vooral te danken aan een verbetering van het resultaat bij de levensverzekeringen en de schadepolissen. De omzet nam met met 0,3 miljard toe tot 4,7 miljard gulden. Deze stijging was vooral te danken aan het levenbedrijf.