Hulp Utrechtse ondernemer bij tocht langs gemeente-apparaat

UTRECHT, 18 FEBR. Ondernemers kunnen in Utrecht niet meer zo gemakkelijk verstrikt raken in de gemeentelijke bureaucratie. Staatssecretaris J. Kohnstamm van binnenlandse zaken en wethouder W. Herweijer van economische zaken hebben daarvoor de Utrechtse Bedrijvenwinkel opgericht. Daar kunnen ondernemers terecht voor alle vragen, vergunningen en diensten. “De ondernemer hoeft nu niet meer door de donkere krochten van de overheidsgebouwen, waar ambtenaren verstoft hun werk doen”, aldus Herweijer.

De Bedrijvenwinkel wordt het centrale aanspreekpunt voor ondernemers. Vakspecialisten zullen hen door het gemeente-apparaat gidsen. De diensten zijn verdeeld in drie hoofdgroepen: algemene ondernemersinformatie, bouwvergunningen en milieuvergunningen. De winkel zit nu nog op de zevende verdieping van een kantoorgebouw, maar een verhuizing naar de begane grond ligt in het verschiet. Het streven is om een vestiging dicht bij de Kamer van Koophandel te vinden.

Kohnstamm wil dat het toekomstige bedrijvenloket nog meer service gaat bieden. Nu wordt de ondernemer nog geholpen in zijn gang door de ambtenarij; in de toekomst moet het loket of de winkel bezet worden door account-managers die zelfstandig beslissingen kunnen nemen.

De één-loket-gedachte ziet Kohnstamm als een geschikt instrument bij de realisering van de zogeheten kansenzones in de vier grote steden. Het gaat om achterstandswijken waar via soepele uitvoeringsregels en extra stimulansen nieuwe banen moeten ontstaan. De gedachte was afkomstig van de grote steden, als inbreng bij de kabinetsformatie in 1994. Inmiddels staat vast dat iedere stad voorlopig één kansenzone krijgt. Maar omdat de vier gemeentebesturen vinden dat er een wettelijke regeling moet komen, spreken zij nu van een 'voorloper' van de kansenzone ofwel 'economisch stimuleringsgebied'.

Utrecht heeft als eerste stad een wijk uitverkoren. Het collegebesluit om Zuilen voor te dragen was behoedzaam geformuleerd. Besloten werd “naar de staatssecretaris de intentie uit te spreken in de loop van dit jaar te komen tot het operationaliseren van de voorloper van de kansenzone in de wijk Noordwest.” Versoepeling van de regels zal in Utrecht in ieder geval niet gelden voor de milieu-eisen, zo bepaalde het college tevens. Niettemin keerden de wethouders Rijckenberg en Van der Steenhoven (beiden Groen Links) zich tegen het besluit. Zij vrezen rechtsongelijkheid ten opzichte van andere wijken. In de praktijk kan dat betekenen dat het draagvlak voor de handhaving van regels vermindert.

Ook voorzitter H. Rootliep van de Kamer van Koophandel onderstreepte dat de kansenzone geen valse concurrentie mag opleveren. Ook mogen de extra kansen niet tot een wijk beperkt blijven. “Heel Utrecht moet in een kansenzone”, stelde Rootliep. Wethouder Herweijer wees erop dat het gaat om 'kleine extraatjes'. Zo hoeft een bedrijf in de kansenzone minder loonbelasting en premies te betalen als het iemand in dienst neemt die langer dan een half jaar werkloos is. Buiten de zone kan dat alleen na een werkloosheid van minimaal een jaar.

In ieder geval zal worden aangesloten bij bestaande activiteiten en de gemeente gaat nu de wensen in de wijk peilen. Het Buitenlands Starters Centrum (BSC) bestaat al bijna tien jaar en adviseert en begeleidt startende allochtone ondernemers. Na succesvolle projecten elders in de stad zit het BSC sinds 1993 met een bedrijvencentrum in Zuilen. “Ik probeer die ontwikkelingen met de kansenzone een beetje te volgen”, zegt consulent M. Adhar. “Maar dat valt niet mee, want tot nu toe hebben we daar met de gemeente nog helemaal geen contact over gehad.”