Euro (2)

Het leek eigenlijk overbodig wat Bolkestein stelde (11 februari). Het staat toch al in het Verdrag van Maastricht: áls er genoeg lidstaten voldoen aan de drie criteria wordt een euro ingevoerd, die zal worden beheerd door een onafhankelijke centrale bank.

Het zou zeker goed zijn als ooit de stap naar een EMU kan worden genomen; zo betogen alle onafhankelijke deskundigen, of zij nu als links of rechts te boek staan. Monetaire kwesties gelden bij politici als ingewikkeld en als zaken waaraan men zijn vingers kan branden.

Het is bedroevend om te lezen (12 februari) hoe vanuit de Tweede Kamer de grote fracties reageren met wollige politieke, dat wil zeggen electorale taal (“niet dienstig voor het Nederlands belang”). Dat belang zal nu juist het meest worden geschaad door typisch politiek gemanoeuvreer. Een euro op basis van 'handje-plak'?

Bolkesteins heldere uiteenzetting blijkt dus allerminst overbodig te zijn.

    • A. van der Willigen