Euro (1)

Naast de begrijpelijke scepsis van de heren Bolkestein en De Beus over de EMU (NRC HANDELS-BLAD 11 en 12 februari) past het ook om voor Nederland enkele voordelen van de euro te noemen:

De concurrentiepositie van ons land kan door een vaste Europese waarde alleen maar verbeteren. Waar wij nu steeds de kans lopen dat het met ons goedkoopste voordeel - door een waardedaling van de andere munten - gedaan zal zijn, wordt deze dreiging door de invoering van de euro definitief afgewend. Dat de euro daarbij zwakker zal kunnen zijn dan de gulden is in die zin positief dat daardoor onze exportpositie naar niet-EU-landen wordt verbeterd. En wij zijn (eervol) verlost van de vaak te harde gulden.

De Europese eenwording die bij de burgers te weinig leeft, zal bij hen door de euro een grote impuls krijgen. Immers welk object kan daartoe beter dienen dan het geld. Wel zal er veel flankerend beleid nodig zijn omdat één EMU-zwaluw nog geen zomer maakt: er is nog geen Europees debat, geen Europese krant, geen Europees tv-station en geen Europese cultuur terwijl bij een ernstige gebeurtenis elders, nu veeleer wordt gedacht dat deze (gelukkig) maar niet bij ons heeft plaatsgevonden.

Ten slotte zal Nederland kunnen voortgaan met zijn eigen sociaal-economische beleid dat is gericht op concurrentie met de Westerse economieën. Daar valt het nodige te halen aan investeringen, werkgelegenheid en orders. Dat moet ook want de concurrentie met Zuidoost-Azië kunnen wij, tenminste voor het komende decennium, wel vergeten. De voorsprong die wij hebben aan kwaliteit, lagere produktiekosten en consensus, kan zelfs nog worden uitgebouwd al is het Nederlandse recept inmiddels zodanig aanvaard en gekoesterd dat het tijd wordt om vast aan nieuwe strategieën te denken.

Wie weet wordt er in ons land dan nog eens een schaap met vijf poten gebaard: aanzienlijke verlaging van financieringstekort, staatsschuld, belastingen en werkloosheid en dito verhoging van het sociale minimum.