Dijkstal: ambtenaar gaat vaker rouleren

DEN HAAG, 18 FEBR. Het aantal rijksambtenaren dat niet meer in dienst is van een departement maar van de rijksoverheid in het algemeen wordt drastisch uitgebreid. Bij de algemene bestuursdienst van de rijksoverheid wisselen ambtenaren binnen vijf jaar van departement. Dit moet de samenwerking in het bestuur bevorderen en bureaucratie voorkomen.

Dat zeggen minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en zijn topambtenaar B. Plesch in een vraaggesprek met NRC HANDELSBLAD. Plesch is als directeur-generaal van de algemene bestuursdienst verantwoordelijk voor de reorganisatie van de top van de rijksoverheid.

In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 afgesproken dat er in deze kabinetsperiode wordt begonnen met een algemene bestuursdienst. “Op gezette tijden gaan ambtenaren van functie wisselen en ervaring opbouwen bij verschillende departementen”, aldus het regeerakkoord.

Op dit moment zijn alleen ambtenaren die meer verdienen dan 120.000 gulden (schaal 17 en hoger) niet meer in dienst van een ministerie, maar van de rijksoverheid. De algemene bestuursdienst telt 350 mensen. De fracties van PvdA, CDA en D66 willen de banencarrousel uitbreiden tot en met schaal zestien. Dijkstal en Plesch zeggen dat dit binnen twee jaar zal gebeuren, waardoor de algemene bestuursdienst wordt uitgebreid tot 750 ambtenaren.

Minister Dijkstal wil dat niet alleen rijksambtenaren deel uitmaken van de algemene bestuursdienst. “De vensters moeten naar buiten open. Naar de gemeenten, naar de provincies, naar Brussel”, aldus Dijkstal. “Ik zie niet in waarom een hoofdcommissaris van politie zich niet zou kwalificeren voor de functie van directeur-generaal of andersom.”

Volgens Plesch moet een minister “veel meer” gaan verdienen. Plesch: “Internationaal gezien betaalt Nederland slecht. Het is zwaar, verantwoordelijk werk.” Dijkstal vindt dat het ministerssalaris van ongeveer 220.000 gulden niet hoeft te worden verhoogd.