Bulgarije wil NAVO-lid worden

ROTTERDAM/SOFIA, 18 FEBR. De Bulgaarse regering heeft gisteren formeel om toetreding van Bulgarije tot de NAVO gevraagd.

De regering, een door Stefan Sofianski geleid overgangskabinet dat vrijwel geheel bestaat uit leden van de vroegere oppositie en dat vooral tot taak heeft noodmaatregelen tegen de economische crisis te nemen en de verkiezingen van 19 april voor te bereiden, nam gisteren een verklaring aan waarin om het lidmaatschap werd gevraagd.

Onder het bewind van de socialisten (ex-communisten) die Bulgarije de afgelopen jaren hebben geregeerd bestond weinig animo om tot de verdragsorganisatie toe te treden. Bulgarije trad weliswaar toe tot Partnership for Peace, het samenwerkingsprogramma van de NAVO en Oost-Europa, en de toenmalige president Zjeljoe Zjelev verklaarde bij die gelegenheid dat die toetreding “een voorbereidende stap” was op de weg naar het volledige NAVO-lidmaatschap, maar de regerende socialisten lieten het daarbij. Van tijd tot tijd lieten ze weten te streven naar het lidmaatschap, maar enige concrete stap werd niet gezet, noch door de regering, noch door het parlement. De toenmalige premier Videnov pleitte regelmatig voor de noodzaak een breder Europees veiligheidssysteem op te bouwen, waarbij ook Rusland zou moeten worden betrokken. Zelfs tot een formele aanvraag van het lidmaatschap kwam het onder de socialisten niet. Bij opiniepeilingen bleek vorig jaar slechts 52 procent van de Bulgaren voor toetreding tot de NAVO te zijn (in vergelijking met 92 procent van de Polen en 95 procent van de Roemenen). Alleen de toenmalige president Zjelev pleitte hardnekkig voor toetreding.

Algemeen werd, in elk geval tot de voorlopige machtswisseling van eerder deze maand in Sofia, toen de socialisten van Videnov in 's lands leiding werden afgelost door de oppositie, door Westerse deskundigen aangenomen dat de kans op een Bulgaars lidmaatschap van de NAVO lager moest worden aangeslagen dan die van enig ander Oosteuropees land, inclusief de Baltische landen.