Broeikasgassen

Blijkens een artikel in deze krant (3 februari) wil Nederland snelle reductie broeikasgassen: in 2010 15 procent minder t.o.v. 1990 voor de gezamenlijke EU-lidstaten.

Nederland zou de uitstoot in 2000 al drie procent verlaagd moeten hebben. Hoe valt dit schone streven te rijmen met de voor iedereen waarneembare werkelijkheid?

Op Voorne (waar enige decennia geleden gold dat het groen zou blijven) verrijst de ene kas na de andere. In deze kassen wordt ons eenmalige aardgas omgezet in wegwerpartikelen en CO plus waterdamp. Bovendien wordt het landschap geruïneerd.

Wie dan de verdere plannen ziet als Tweede Maasvlakte en dito nationale luchthaven, en deze afzet tegen de vrome VROM-praatjes kan maar één conclusie trekken: Nederland voorop, in hypocrisie.

    • B.L. Quist