Besi meldt winstgroei tot 37,8 miljoen

BE Semiconductor Industries (Besi), een toeleverancier voor de chipindustrie, heeft vorig jaar 37,8 miljoen gulden winst geboekt. In 1995 leed het bedrijf nog een verlies van ruim 20 miljoen gulden, voornamelijk door eenmalige kosten die onder meer samenhingen met de overname van Meco International.

Op pro forma-basis, waarbij Besi om te kunnen vergelijken gerekend heeft alsof Meco en Besi al vanaf 1 januari 1995 een geheel vormen, lag de winst over 1995 op 29 miljoen gulden. De omzet steeg in 1996 met 25 procent tot een recordhoogte van 480 miljoen gulden, vergeleken met een pro-forma omzet van 384,5 miljoen een jaar eerder. Deze toename van de omzet werd veroorzaakt door de gestegen afzet van onder meer machines die het omhulsel van chips produceren.