Baskenland

In navolging van de Spaanse staat (en ongetwijfeld de Spaanse media) lijkt NRC HANDELSBLAD een hetze te zijn begonnen tegen de Baskische bevrijdingsbeweging.

In artikelen van 5 en 8 februari legt Steven Adolf uit hoe het Baskische volk door een klein groepje radicalen in de waan wordt gehouden dat zij onderdrukt wordt door een vreemde mogendheid. Door alleen het standpunt van de regering en haar sympathisanten over te nemen doet Adolf mee aan het proces van criminalisering dat de Spaanse staat in gang heeft gezet, een proces dat zeker niet zal helpen om de situatie in Baskenland te normaliseren.

Het lijkt mij arrogant te stellen dat het Baskische volk in de waan gelaten wordt over haar onderdrukking (een onderdrukking waar zij al 150 jaar tegen strijdt). Het afhandelen van een probleem door het te negeren getuigt niet echt van sterke democratische principes. Als een regering onderdrukt, wordt dat over het algemeen immers ontkend. Een rapport van Amnesty International wees er een paar jaar geleden nog op dat in Spanje gemarteld wordt en vele Basken kunnen dat beamen. Ook de Antiterroristenwet, op grond waarvan mensen tien dagen kunnen worden vastgehouden zonder recht op advocaat of rechterlijke toetsing, wordt in Baskenland veelvuldig toegepast.

Als de PNV voorstelt om eens te gaan praten wordt ook zij onmiddellijk gecriminaliseerd en in verband gebracht met ETA. Adolf doet hier aan mee zonder zich af te vragen of onderhandelen (iets wat ETA al jaren wil) misschien wel een betere oplossing zou zijn dan elkaar afmaken. Heel Spanje zat dus juichend voor de tv. Ik vraag me af hoeveel Basken daarbij waren. Zij lijden immers onder de gevolgen van het opdrijven van deze geweldsspiraal.

    • M.D.C. Gaztanaga